nieuws

Peter Dankmeijer lanceert namens de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de Mijn ID campagne

onderwijsalliantie lanceert mijn id campagne

29 juni 2012 - De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit lanceerde vandaag de Mijn ID campagne, die minimaal 3 jaar gaat duren. De campagne wil stimuleren dat iedereen op school zichzelf kan zijn en wil dat bereiken door Mijn ID ambassadeurs te ondersteunen bij het bedenken van duurzame ideeën voor een veilig schoolklimaat.

samenwerking van het hele schoolteam

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zei bij de presentatie dat nu de kerndoelen (bijna) zijn ingevoerd, scholen zich niet mogen beperken tot het geven van een incidentele les over homoseksualiteit. “Ze moeten de identiteitsontwikkeling van alle leerlingen duurzaam inbouwen in hun hele schoolbeleid.” Volgens de Onderwijsalliantie moeten we van voorlichting alleen niet teveel verwachten.
Dankmeijer: “Uit onderzoek blijkt dat vier factoren van doorslaggevend belang zijn voor een veilige school voor seksueel diverse leerlingen, of ze nu hetero, lesbisch, bi, homo, of transgender zijn. De allerbelangrijkste is dat een school binnen 6 weken na de start van het schooljaar heldere afspraken maakt met leerlingen over respect, en daar vervolgens consequent de hand aan houdt. De andere factoren zijn open en ondersteunend gedrag naar elkaar, expliciete voorlichting over sekserollen en over homoseksualiteit en om klachten te verzamelen en te gebruiken als leerervaringen. Al deze dingen kan een school alleen doen als iedereen in de school daarop samenwerkt. De Mijn ID campagne is bedoeld om deze samenwerking te stimuleren en te ondersteunen.”

mijn id ambassadeurs

De Mijn ID campagne (“mijn Identiteit, mijn Idee”) richt zich op het werven van Mijn ID ambassadeurs, die in hun scholen pleiten voor het opzetten van een mini-alliantie om de school in beweging te krijgen. De Onderwijsalliantie heeft er bewust voor gekozen om de campagne niet tegen homofobie te richten, maar positief te benoemen. Het Mijn ID concept maakt ook duidelijk dat de veiligheid van HLBT leerlingen niet alleen vergroot kan worden door aandacht aan homoseksualiteit, maar dat alle leerlingen ervan profiteren.
Het doel van de Mijn ID ambassadeurs is om een kleine groep voortrekkers op te zetten binnen de school. Omdat te doen, krijgen ze steun via diverse methoden die er allemaal voor zorgen dat de school op een leuke en leerzame manier zicht krijgt op haar situatie en vervolgens voornemens maakt voor verbetering. LAKS bestuurslid Marjella Boor meldde zich ter plaatse aan als Mijn ID ambassadeur.

samenwerking met andere organisaties

Er zijn tientallen organisaties die zich inzetten voor homo-emancipatie op scholen. Denk aan voorlichtingsgroepen, interactieve theatergroepen en filmmakers. EduDivers neemt mede namens de Onderwijsalliantie contact op met deze organisaties en bevordert dat zij, in hun aanbod, zich niet alleen richten op een vrijblijvende dialoog, maar daarin opnemen dat leerlingen en docenten iets leren over wat ze praktisch kunnen doen. Dankmeijer: “Het zou ideaal zijn als zij ook echt voornemens maken en opschrijven. Op basis daarvan kan men op school afspreken wie wat gaat doen, dan komt het een stap verder. Het is nu nodig om een stap verder te maken dan de vrijblijvendheid van individuele en ad hoc initiatieven.”
Onderwijsorganisaties die zich voornemens maken, kunnen die bekend maken door zich aan te sluiten bij de Onderwijsalliantie en de alliantieverklaring te tekenen.