MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

Education Sector Responses to Homophobic Bullying

edudivers introduceert unesco plan tegen homofoob pesten in nederland

21 juni 2012 - Op 29 juni presenteert EduDivers een campagne om pesten van homo's op scholen tegen te gaan. De campagne is een invulling van aanbevelingen die UNESCO op 16 mei heeft gepresenteerd in een rapport over homofoob pesten.

het unesco rapport

De Mijn ID campagne is gebaseerd op de aanbevelingen die UNESCO in mei publiceerde in het rapport "Education Sector Responses to Homophobic Bullying". UNESCO pleit voor een integrale aanpak van het pesten, waarbij zowel docenten, ouders, schoolleiders, leerlingen als belangenorganisaties worden betrokken. De internationale afdeling van EduDivers, die opereert onder de naam GALE (The Global Alliance for LGBT Education) heeft nauw samengewerkt met UNESCO bij de totstandkoming van het rapport.
Het rapport is een unicum, omdat het in de internationale politiek bijna taboe is om een uitspraak te doen over de inhoud van het onderwijs. Daarom zegt UNESCO ook niet dat voorlichting verplicht moet worden, maar dat homofoob pesten gestopt moet worden.

de mijn id campagne

Docenten, ouders, schoolleiders, leerlingen en studenten die willen meewerken aan het verbeteren van het schoolklimaat kunnen zich aanmelden als "Mijn ID ambassadeur" en krijgen training, suggesties en materiaal om aan de slag te gaan. De nadruk ligt op het dagelijks veranderen van hoe mensen met elkaar omgaan op school.
Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zegt hierover: "Wij zijn heel blij met het rapport van UNESCO. Bovendien is het goed dat onze minister van OC&W heeft besloten dat voorlichting verplicht wordt. Voorlichting werkt het beste als docenten, ouders, schoolleiders, leerlingen elkaar geregeld blijven aanspreken op respectvol gedrag. Dat gaan we stimuleren en ondersteunen".
De campagne is voorbereid in overleg met het onderwijsveld zelf en wordt gedragen door de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. De titel is "Mijn ID: jezelf kunnen zijn op school". Mijn ID staat zowel voor "Mijn Identiteit" als voor "Mijn Idee" voor verbetering van het schoolklimaat. Deze positieve invulling (liever dan "tegen homofobie") valt goed in scholen, die vaak aarzelend staan tegenover het specifiek aandacht besteden aan homoseksualiteit of transseksualiteit.

edudivers ook internationaal actief

De internationale afdeling van EduDivers, die opereert onder de naam GALE (The Global Alliance for LGBT Education) is sinds 2007 zeer actief om homofobie in het onderwijs tegen te gaan. GALE heeft wereldwijd meer dan tien projecten uitgevoerd, een toolkit gepubliceerd en is sinds 2010 een formele samenwerkingspartner van UNESCO. Het UNESCO rapport is met steun en advies van GALE tot stand gekomen. Met steun van het Ministerie van OC&W steunt GALE - in samenwerking met UNESCO - de vorming van een internationale beweging om homofoob pesten te voorkomen. Ook Nederlandse Mijn ID ambassadeurs zullen van deze internationale en multiculturele ervaring kunnen profiteren.

meer informatie