nieuws

anti-pestbeleid moet gaan over identiteitsontwikkeling

25 maart 2013 - EduDivers is blij met het plan van staatssecretaris Dekker om het pesten op school aan te pakken. Minder hoopgevend is de generieke insteek van het plan. Het plan noemt dat ‘een generieke aanpak sensitief moet zijn voor bepaalde kwetsbare groepen, zoals … homoseksuele jongeren’, maar werkt deze suggestie niet inhoudelijk uit.

pesten is niet hetzelfde voor iedereen

25% van alle homo- en lesbische leerlingen die wekelijks gepest worden, onderneemt een suïcidepoging. Pesten is daarmee de belangrijkste reden voor suïcide onder homojongeren. Een algemene pestaanpak gaat ervan uit dat pesten in principe hetzelfde mechanisme is voor alle jongeren. EduDivers is het daar niet mee eens. De onzekerheid in de sociale en seksuele identiteitsontwikkeling speelt volgens EduDivers een centrale rol in het pesten op school. Er moet meer aandacht komen voor de manier waarop jongens met meisjes omgaan, en voor de manier waarop hetero’s met homo’s omgaan. Het afwijken van traditionele rolpatronen (watjes, jongensachtige meiden) en de onzekerheid over relaties en seksualiteit maken een groot deel uit van het pesten op scholen. Een algemene anti-pestaanpak die zich alleen richt op ‘daders, slachtoffers en meelopers’ zonder zich druk te maken om de achtergronden van de onderlinge uitsluiting, zal onvoldoende zoden aan de dijk zetten.

integrale aanpak: samenwerken

EduDivers is het met de staatssecretaris eens dat een effectieve anti-pestaanpak integraal moet zijn; met andere woorden, dat zowel schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen betrokken zijn. Maar tegelijkertijd hamert zij op het belang dat de ontwikkeling van identiteit moet worden opgenomen in een kwalitatief goede anti-pestaanpak. Pubers denken zwart-wit en moeten beter leren omgaan met verschillen. Je eigen identiteit vinden is al moeilijk genoeg, maar als deze dan ook nog eens afwijkt van ‘de norm’, dan is het helemaal lastig.

jezelf kunnen zijn op school

Om aan deze aspecten tegemoet te komen, heeft de Onderwijsalliantie voor Onderwijs en Seksuele Diversiteit de MijnID campagne ontwikkeld. Hierin bieden zij scholen en docenten de instrumenten om ervoor te zorgen dat iedereen op school zijn of haar eigen identiteit kan ontwikkelen in een veilige en respectvolle omgeving. Met name de positieve toonzetting slaat aan in scholen: ‘iets goeds doen’ in plaats van ‘iets niet meer doen’ (zoals pesten).
Peter Dankmeijer van EduDivers: "De MijnID campagne wordt door de staatsecretaris wel genoemd in een bijlage bij de anti-pestbrief, maar nu lijkt het alsof dat wel genoeg aandacht voor seksuele diversiteit en identiteit is. Wij pleiten ervoor dat ‘jezelf kunnen zijn op school’ en identiteitsontwikkeling een integraal onderdeel gaat uitmaken van de hoofdlijn in deze anti-pestaanpak. Anders wordt het niet veel meer dan oude wijn in nieuwe zakken.”