MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

lhbt-beweging komt met adviezen anti-pestbeleid

12 maart 2013 - De LHBT beweging komt met diverse adviezen over de aanpak van pesten op scholen. Dat blijkt uit de brieven die de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit en COC Nederland naar de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs hebben gestuurd over het anti-pestbeleid.

kinderombudsman op de bres

Het onderwerp pesten op scholen kwam uitgebreid in het nieuws na diverse ernstige gevallen van pesten en zelfmoorden van jongeren. In veel van de gevallen was er sprake van homopesten, of in ieder geval van homoschelden. De Kinderombudsman stelde dit midden februari groots aan de kaak. Daarbij leek de aandacht voor homoseksualiteit overigens weer verloren te gaan in een pleidooi voor een algemeen beter anti-pestbeleid. EduDivers benaderde de Kinderombudsman hierover maar kreeg geen gehoor. "We krijgen al teveel reacties en kunnen niet iedereen te woord staan."

binnen 3 weken afspraken met leerlingen maken

De projectgroep Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (AOb, CNV Onderwijs, CBOO en EduDivers) stuurde 18 februari een brief naar het ministerie en leden van de Tweede Kamer met een uitgebreid advies. De projectgroep is bang dat het parlement uit woede om het pesten zal grijpen naar nog meer controle op scholen en straf voor homofobe leerlingen, terwijl zij meent dat dit niet zal helpen. Zij raadt daarom een disciplinaire benadering af en pleit voor het stimuleren van een ondersteunende aanpak. Uit zowel onderzoek als de ervaringen in scholen zelf blijkt dat er een grote bereidheid is om pesten aan te pakken, maar dat dit vooral stuit op gebrek aan samenwerking in het team. Onderzoek van het ITS laat zien dat de beste manier om pesten aan te pakken, is om binnen 3 weken na begin van het schooljaar met de docenten en leerlingen duidelijke afspraken te maken over omgangsvormen en pesten, en die vervolgens consequent te handhaven. Om dit te kunnen doen is goede samenwerking in het schoolteam nodig, want die afspraken moeten natuurlijk wel eensgezind worden gemaakt en uitgevoerd.
Daarnaast pleit de projectgroep voor afspraken met ouders zodat de omgangvormen thuis niet sterk afwijken van die op school.
De raden van managers in het basis- en voortgezet onderwijs en de vakbonden vinden dat de brief van de projectgroep nauw aansluit op een door het onderwijsveld gewenste aanpak.

aandacht voor homopesten

Tenslotte pleit de projectgroep voor het specifiek aandacht hebben voor homoschelden en pesten. Dit kan niet over één kam geschoren worden met pesten in het algemeen. Scholen hebben al jaren anti-pestbeleid maar homoschelden blijft een 'normaal' verschijnsel in het gemiddelde schoolklimaat. Dat is onacceptabel. Het COC pleit samen met Expreszo onder meer voor specifieke aandacht voor homopesten binnen het algemene beleid, voor steun voor GSA's, voor meer voorlichting en voor controle en verplichte incidentenregistratie op scholen.