nieuws

fragment uit de Canadese film

ouderorganisaties willen aandacht voor homoseksualiteit

21 juni 2013 - Een reeks landelijke organisaties door en voor ouders nam zich woensdag voor om meer aandacht aan seksuele diversiteit te geven. Daarnaast willen de organisaties de samenwerking met scholen op het gebied van homopesten en seksuele weerbaarheid vergroten.

Tien voornemens

In totaal werden ruim tien concrete voornemens gemaakt. De organisaties nemen zich voor informatie op te nemen op hun website. Veel ouders willen zich op lastige onderwerpen liever eerst online oriënteren. De ouderorganisaties nemen zich ook voor aandacht voor seksuele diversiteit te integreren in hun reguliere aanbod om het meer geïntegreerd en vanzelfsprekend te laten zijn. Tenslotte willen de organisaties scholen stimuleren en helpen om ouderavonden te organiseren en informele gesprekken met ouders te voeren. Deze moeten gaan over hoe school en ouders één lijn kunnen trekken in de opvoeding over respect, weerbaarheid en seksualiteit. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse suggesties gegeven voor hoe men kan voorkomen dat zo’n school-ouderdialoog eenmalig blijft en hoe ze een vaste plaats in het schoolgebeuren krijgt.

Islamitische gezinnen

Ook is stilgestaan bij de situatie in Islamitische gezinnen. Daar is men geneigd dat tussen ouders en kinderen minder over persoonlijke zaken wordt gesproken. Omdat jongeren steeds opener worden, vinden de organisaties dat het beter is om in deze situatie bij de jongeren te beginnen. Daarnaast zal men streven om in samenwerking met liberale imams en via moskeeën gesprekken op gang te brengen. Zo worden ook ouders bereikt.

High Tea

De voornemens zijn gemaakt tijdens een informele “High Tea” op 19 juni, die daartoe was georganiseerd door de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit. Naast de protestants-christelijke en openbare landelijke ouderverenigingen van scholen waren onder meer het Samenwerkingsorgaan Marokkanen in Nederland, het Turks Homoloket, de lesbische en homo-oudervereniging “Meer dan Gewenst” en de grootste website voor ouders in Nederland (Ouders Online), vertegenwoordigd. De organisaties zullen met elkaar blijven uitwisselen en elkaar half april weer ontmoeten om de uitvoering van de voornemens te bespreken.
De High Tea is een onderdeel van de MijnID campagne, die scholen en betrokkenen bij scholen stimuleert MijnID ambassadeur te worden en met ideeën te komen om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn op school.