MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

het hoofdkwartier van UNESCO in Parijs

start internationale alliantie tegen homofobie in het onderwijs

1 april 2013 - Op 14 maart organiseerde GALE, de internationale tak van EduDivers, samen met de Nederlandse ambassade een “denk-lunch” (Dejeuner Pensant) voor 8 ambassadeurs en permanente vertegenwoordigers bij UNESCO. De driegangenlunch vond plaats in de Parijse woning van de Nederlandse ambassadeur en de discussie tijdens de lunch werd voorgezeten door de directeur van GALE/EduDivers, Peter Dankmeijer.

kick-off

De discussielunch was bedoeld als een kick-off voor een internationale alliantie van staten die willen samenwerken om homofobie in scholen tegen te gaan. GALE werkt al sinds 2008 samen met de Nederlandse regering en met UNESCO om het onderwerp op de kaart te zetten. In 2011 leidde de samenwerking ertoe dat UNESCO een internationale verkenning startte, die in 2012 leidde tot een publicatie over homopesten in scholen. Deze publicatie is ontwikkeld door het personeel van het hoofdkantoor van UNESCO, maar is nog niet formeel gedragen door alle (staten)leden van UNESCO. Terwijl het UNESCO personeel bezig is met benaderen en trainen van ander UNESCO personeel in haar regionale kantoren in Azië, Afrika en Latijns Amerika, besloot GALE zich te gaan richten op het stimuleren van een alliantie op regeringsniveau.
Dit kan door lokale LHBT organisaties te ondersteunen bij hun lobby van hun eigen regering of door rechtstreeks regeringen aan te spreken. Om LHBT organisaties te ondersteunen, ontwikkelde GALE een lobbyhandleiding en biedt momenteel strategische workshops aan. De lunch was het begin van een traject op regeringen zelf aan te spreken.

progressieve landen

Peter Dankmeijer zei over de lunch: “Ik ben zeer tevreden over de discussie. GALE en UNESCO hebben de ambassadeurs ingelicht over de stand van zaken en men was verbaasd dat homopesten nog onbespreekbaar is. Onder meer de ambassadeurs van de Verenigde Staten, Brazilië, België en Noorwegen waren enthousiast over het plan om meer samen te werken op dit punt. De ambassadeur van Kroatië vond dit ook prima, maar waarschuwde wel dat de coalitie rekening moet houden met de in veel landen nog sterk homofobe gevoelens van de bevolking. Een staat kan tolerantie bevorderen, maar kan in een democratie niet te ver voor de bevolking gaan uitlopen.”
In overleg met GALE heeft de Nederlandse ambassade in eerste instantie landen uitgenodigd die al positief staan ten opzichte van LHBT emancipatie. De helft van de leden van de Verenigde Naties vindt immers nog steeds dat homoseksuelen en transgenders misdadig of zondig gedrag vertonen en dat misdadigers bescherming moeten krijgen voor hun ‘misdaden’, zoals hun voorkeur uiten of een relatie hebben. Dus die moeten we nu nog even niet in de alliantie hebben.

modern values coalitie

Peter Dankmeijer zegt hierover: “Op wereldniveau is een heftige strijd gaande tussen landen die vinden dat mensenrechten e zijn voor iedereen en ook voor vrouwen en homoseksuelen, en landen die vinden dat ‘traditionele waarden’ oftewel het heteroseksuele gezin waarin de man de absolute heerser is over vrouw en kinderen belangrijker zijn dan individuele mensenrechten. Deze ‘traditional values’ coalitie staat onder leiding van het Vaticaan en Rusland en heeft kapitaalkrachtige hulp van orthodoxe christelijke organisaties uit de VS en van het Islamitische landen. De meer progressieve landen zijn niet zo sterk verenigd als deze coalitie. Het wordt tijd voor een ‘modern values’ coalitie. De Nederlandse regering zet zich hiervoor krachtig in en GALE draagt haar steentje bij het onderwijsterrein.”