MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

Liendert

amersfoortse scholen niet happig op homo-emancipatie

9 maart 2 2014 - Homo-emancipatie is voor veel Amersfoortse scholen nog een brug te ver. “We hebben onze handen al behoorlijk vol aan multiculturaliteit”, kregen medewerkers van de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit regelmatig te horen wanneer ze scholen belden om het over hun seksuele diversiteitprogramma te hebben.

weggepeste homo aanleiding voor discussie

Homodiscriminatie is op dit moment in Amersfoort een heet hangijzer. Onlangs werd in de wijk Liendert de homoseksuele Henk Bouwmeester weggepest omdat hij homo was. De gemeente bemiddelde voor een noodwoning om tijdelijk “onder te duiken”, maar van de week plaatste hij een noodkreet op Facebook omdat hij weer terug moet naar de woning in Liendert. De lokale Amersfoortse politiek ontplofte en er werden zelfs Kamervragen over gesteld.

43% van de jongeren vindt homoseksualiteit raar of verkeerd

Hoewel Amersfoort een van de zogenaamde koplopergemeentes is op het gebied van homo-emancipatie, vindt ook hier 32% van de jongeren het “een beetje raar” om op iemand van hetzelfde geslacht te vallen, 11% vindt het “erg raar” of zelfs “verkeerd”, blijkt uit de Amersfoortse jongerenstadspeiling. Dat betekent dat bijna de helft van de jongeren in Amersfoort licht tot zwaar afkeurend tegenover homoseksualiteit staat. Dat bleek ook wel toen de TV presentator Tim Hofman in de wijk navraag ging doen, lieten buurtbewoners hem weten dat het wegpesten zijn eigen schuld was, “dan had hij maar een vrouw moeten zoeken”.

scholen bang voor homo-emancipatie vanwege multiculturaliteit

In de berichtgeving over de weggepeste Bouwmeester werden regelmatig allochtone jongeren genoemd als de boosdoeners. Dat dit een breder gedragen zorg is, bleek wel toen medewerkers van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (OSD) Amersfoortse scholen benaderden om hen te informeren over de steun die ze kunnen krijgen in het kader van de MijnID campagne. Die campagne helpt scholen bij het creëren van een prettig leerklimaat waar voor ieder individu respect is. De partners van de alliantie nodigen elke maand alle scholen in een andere stad uit om met hen in gesprek te gaan om te kijken hoe het er op die specifieke school voor staat.
Tijdens de belronde gaven veel scholen aan dat het lastig was om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, enerzijds omdat zij al erg druk waren met urgente thema’s rondom multiculturaliteit, anderzijds omdat zij vreesden dat dit thema bij allochtone jongeren zo gevoelig zou liggen dat het slechts een averechts effect zou hebben. Gelukkig waren enkele scholen wel geïnteresseerd: afgevaardigden van EduDivers en CNV Onderwijs (partners in de alliantie) zijn de afgelopen twee weken op bezoek geweest bij het Prisma College, Het Nieuwe Eemland, het Corderius College, het Farel College, het Trivium College locaties Trias en praktijkonderwijs en Mulock 2000. Gerben Horst van CNV Onderwijs: “Sommigen waren zo enthousiast dat ze zich spontaan aanmeldden als MijnID ambassadeur. Vaak speelt het al op scholen en blijkt dat wij net op het goede moment komen. We hebben veel prettige gesprekken gehad.” Helaas zijn niet alle scholen bereid tot gesprekken.

alle achtergronden

De MijnID campagne van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is gestart op initiatief van het Ministerie van Onderwijs en is niet alleen gericht op seksuele diversiteit, maar op individuele diversiteit in het algemeen. Op het gebied van geaardheid, maar ook op het gebied van afkomst, uiterlijk, geloof en kledingstijl. Marinus Schouten van EduDivers: “MijnID is bedoeld om invalshoeken van identiteit te verbinden en dat is breder dan alleen homoseksualiteit. Daardoor geven we een antwoord op vragen waar veel scholen mee zitten. Er is aandacht voor respect voor elkaar en omgaan met verschillen. Dat is juist herkenbaar voor allochtone leerlingen, want zij hebben veel met die verschillen te maken.”
De MijnID campagne biedt onder meer uit kant en klaar lesmateriaal dat onafhankelijk van elkaar te gebruiken is, maar ook (optioneel) uit MijnID ambassadeurschap, een visitatie door leerlingen en de GeenID test waarmee iedereen voor zijn school online, gratis en anoniem kan checken hoe het klimaat op school ervoor staat als het gaat om “jezelf zijn op school”.

subsidie

Sinds december 2012 is het voor middelbare scholen verplicht om aandacht te besteden aan
seksuele diversiteit. Dit blijkt voor veel scholen lastig te zijn en dat was de reden voor het
Ministerie van Onderwijs om de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de opdracht te geven scholen hierin bij te staan. Voor veel scholen is tijd een bron van zorg. Het MijnID programma is daarin erg faciliterend en voorziet in lesmaterialen die rechtstreeks bij verschillende vakken kunnen worden gebruikt. Ook is geld vaak een probleem op scholen. De makers van MijnID denken daarom graag met scholen mee over de mogelijkheden tot financiering en subsidiëring van initiatieven.