nieuws

discussie over anti-pestpakketten sluit homo's uit

4 juni 2014 - "In de zoektocht naar 'effectieve' anti-pestpakketten vallen homo's volledig buiten de boot", vindt Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers. "De recente screening van het NJI stelt zulke extreme criteria dat geen enkel pakket als voldoende wordt beoordeeld. Van de 61 beoordeelde pakketten was er maar één waarin seksuele diversiteit zelfs maar voorkomt. En dat terwijl van de recente drie zelfmoorden onder jongeren, er twee homogerelateerd waren. Ik vind dit te bizar voor woorden."

onmogelijke eisen

Afgelopen week presenteerde het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een kort rapport waarin ze een 'beoordeling' geeft van 61 anti-pestpakketten. Het rapport is gemaakt in opdracht van OCW in het kader van het regeringsvoornemen om scholen op te leggen alleen 'effectieve' anti-pestpakketten te gebruiken. Niet alleen moeten programma's goed beschreven zijn, maar ook in de praktijk grootschalig en wetenschappelijk op effect getest. Dat betekent dat alleen zeer vermogende ontwikkelaars zulke programma's kunnen maken. Bovendien is uit de internationale literatuur sinds lang bekend dat pesten en het goed invoeren van programma's door zoveel factoren wordt bepaald dat eenduidige effecten moeilijk zijn aan te tonen.

homo-onvriendelijk

Reguliere anti-pestprogramma's hebben grote moeite met het aan de orde stellen van seksuele diversiteit, en de 'homo'-programma's richten zich alleen op een relatief vage bewustwording, zelden specifiek op pesten. Bovendien zijn LHBT-ontwikkelaars financieel vaak niet in staat om hun programma's wetenschappelijk te testen. Van de 61 programma's was er maar één waarin seksuele diversiteit (homoseksualiteit) voorkomt: "Gelijk-Gelijk". Uit een kleinschalige eigen evaluatie van de maker Diversion blijkt echter dat dit programma beter werkt voor de voorlichting over moslims en joden dan voor homoseksuelen. Volgens het NJI is dit één van de programma's die te slecht beschreven is om te kunnen beoordelen.

homogerelateerde zelfmoorden

"Er is beleid gemaakt naar aanleiding van zelfmoorden door pesten. Maar hoewel twee van de drie recente zelfmoorden homogerelateerd waren heeft het ministerie tot nu toe steeds de link tussen pesten en homofobie geminimaliseerd", betoogt Dankmeijer. "Verder dan de opmerking 'we moeten sensitief zijn op specifieke groepen zoals homoseksuelen en dyslectische leerlingen' is men helaas niet gekomen. Maar hoeveel zelfmoorden van gepeste dyslectische leerlingen hebben we eigenlijk gezien in de afgelopen jaren?"

beleid versus werkelijkheid

Ook staat volgens Dankmeijer de eenzijdige focus op 'bewezen effectiviteit' buiten de sociale realiteit. "Op deze manier knijp je al iets af voordat het er is. OCW zou niet alleen moeten laten screenen, maar ook moeten bevorderen dat er goede programma's komen. In de LHBT-beweging is er nu het probleem dat noch de regering, noch andere fondsen willen meewerken aan de ontwikkeling van een effectief LHBT-voorlichtingsprogramma. Dat moeten de LHBT-organisaties dus in hun vrije tijd en uit eigen middelen bekostigen. Het is bizar om te veronderstellen dat er op die manier een bewezen effectief programma tegen LHBT-gerelateerd pesten zal komen. De kloof tussen het beleid en de werkelijkheid op scholen is groot."

Bronnen