MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

het LeGoP team tijdens haar eerste bijeenkomst

dovenscholen gezocht voor europees project over homofobie en e-learning

28 december 2014 - In november werd een nieuw Europees project samenwerking gestart die de ontwikkeling van een e-cursus voor leraren voor de bestrijding van homofobie bevat. De cursus zal worden getest in Nederland, Italië en Baskenland (Spanje). GALE zoekt hiervoor partners die werken met dove of andere VSO leerlingen.

doven of andere VSO leerlingen

In Nederland slaagde GALE er op tijd niet in om een VSO school formeel te betrekken als partner bij de projectaanvraag. Daardoor is er in Nederland geen geld beschikbaar voor loonkosten van geïnteresseerde scholen. Wel is het mogelijk dat docenten en leerlingen van VSO scholen meedoen aan het uitwisselingsprogramma. In dat geval krijgen zijn reis- en verblijfkosten vergoed. GALE zoekt speciaal leerlingen die doof zijn of minder kunnen horen en hun docenten. Maar ook andere VSO leerlingen en hun docenten kunnen mogelijk deelnemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Peter Dankmeijer, p.dankmeijer@edudivers.nl.

experiment

Het project, genaamd "Learning good practices in European countries" of LeGoP, is een samenwerkingsverband tussen 2 scholen in Bari (Italië) en San Sebastian (Baskenland), 2 organisaties die werken met VSO leerlingen en GALE. Het partnerschap is van plan om te experimenteren met e-learning voor en door leraren, en het betrekken van VSO of "rugzak" leerlingen die in reguliere schoolomgevingen moeten te integreren. Het gaat zowel om e-learning als methodiek (los van homofobie, maar bijvoorbeeld voor aardrijkskunde), als voor e-learning voor leraren over homofobie. Het partnerschap koos voor een focus op dove leerlingen omdat de Italiaanse school een dove leerling probeert te integreren in normale lessen en wil leren hoe dit beter kan. Maar het projectplan laat ruimte voor andere "rugzak" leerlingen.

uitwisselingsweken

De ruggengraat van de projectactiviteiten bestaat uit 3 uitwisselingsweken, één in april 2015, een in oktober 2015, en één in april 2016. Tijdens deze weken zullen een aantal docenten en leerlingen Bari, Amsterdam en San Sebastian bezoeken. Zij zullen gedeeltelijk worden getraind en zullen ze diverse producten testen en medeontwikkelen. Het Italiaanse team zal een interactieve toolkit ontwikkelen, de Baskische ploeg een curriculum en GALE zal de anti-homofobie e-cursus ontwikkelen.

de e-cursus

Een eerste schets van de cursus is al ontwikkeld. De cursus zal beginnen met een quiz die de kennis, houding en vaardigheden van deelnemende leraren test. Daarnaast zijn er 5 modules over kennis van seksuele diversiteit, kennis van de schoolverbetering, didactische en pedagogische vaardigheden en vaardigheden om een continu leerproces te ondersteunen over hoe je met heteronormativiteit omgaat op school.
GALE verwacht dat de cursus in de tweede helft van 2016 gepubliceerd zal worden. Maar het kan zijn dat EduDivers als samenwerkingspartner van GALE, de cursus voordien al beschikbaar stelt als betaversie.