nieuws

detail van een opstel dat basisschoolleerlingen maakten na een COC voorlichting

inspectie gaat invoering kerndoelen in 2015 onderzoeken

14 maart 2014 - De Onderwijsinspectie gaat volgend jaar een groot onderzoek doen naar de invoering van de verplichte voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat heeft minister Jet Bussemaker (OCW) gisteren toegezegd in het Kamerdebat over de voortgang van het LHBT-emancipatiebeleid.

rapportage op basis van bestaand onderzoek

Het onderzoek zal in 2015 plaatsvinden. De Onderwijsinspectie zal de resultaten van een aantal lopende onderzoeken gebruiken. Het gaat onder meer om een scan van de huidige lesmaterialen die door het Instituut voor Leerplanontwikkeling wordt gedaan in opdracht van EduDivers, de veiligheidsmonitor en het grote pilotonderzoek onder 140 basis- en VO-scholen. De minister verwacht dat het onderzoek van de Onderwijsinspectie in de eerste helft van 2016 gereed zal zijn.

edudivers: leerlijn van 60 uur nodig

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, zegt over het voornemen: "Het is een mooi voornemen, maar ik hoop dat de Inspectie ook zelf in scholen gaat kijken. Ik ben aan de pessimistische kant. De bedoeling is dat scholen zelf verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar dat zie ik nog te weinig gebeuren. Ik verwacht dat scholen nog te veel de voorlichting zullen afschuiven naar eenmalige lessen van belangenorganisaties. Dat werk is lovenswaardig, maar effect op leerlingen kunnen we pas verwachten als het wordt ingebouwd in een doorlopende leerlijn over burgerschap van circa 60 uur.
Bron: COC NL