nieuws

roc van amsterdam start werkgroep seksuele diversiteit

29 mei 2014 - Naar aanleiding de voorstelling “Geen Gezicht” van theater AanZ, is een aantal docenten van de sector Zorg & Welzijn van het ROC van Amsterdam van voornemens een werkgroep over seksuele diversiteit te starten. De werkgroep wordt namens de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit begeleidt door EduDivers.

sfeer niet veilig genoeg

In het voorjaar deed theater AanZ haar ROC voorstelling “Geen gezicht” voor circa 120 studenten van Zorg & Welzijn. Deze voorstelling gaat over homoseksualiteit, geloof en loyaliteit naar je familie en cultuur. De studenten waren bijzonder betrokken, maar circa 20% ook sterk negatief. Dit was al langer bekend; stevige meningsverschillen rond homoseksualiteit en seksualiteit in het algemeen spelen nu eenmaal een rol onder studenten van het ROC. Dat speelt niet alleen rond homoseksualiteit: er zijn ook Moslimstudenten die geen hand geven aan niet-moslims en seksualiteit is ook een lastig bespreekbaar thema.
Daarnaast signaleerde een homodocent dat door de recente schaalvergroting van ROC van Amsterdam hij zichzelf toch onveiliger voelt. En hij hoort ook dat studenten ermee worstelen.

actie nodig

Hoewel er in de opleidingen hier en daar wel aandacht is voor seksualiteit en seksuele diversiteit, vonden de docenten dat het nog niet echt samenhangend is. Er zou een doorlopende leerlijn rond burgerschap en seksualiteit moeten komen. Sommige (andere) docenten vinden het misschien lastig om er les over te geven. Die moeten ondersteund worden. Maar het zal ook helpen als de thema’s standaard aan de orde moeten komen. Om dat te bereiken, moet seksuele diversiteit opgenomen worden in de MBO kwalificatiedossiers. Daar is het we ene goede tijd voor, want die dossier worden net dit en volgend jaar herzien en uitgetest. In 2016 worden ze dan verplicht. Het ijzer is nu heet en kan gesmeed worden!

actieplannen

De docenten overwegen om een Gay/Straight Alliance te helpen opstarten, seksualiteit en seksuele diversiteit in de kwalificatiedossiers op te laten nemen en te zorgen voor een goede inbedding van het thema seksuele diversiteit in zowel de context van seksualiteit als het leren omgaan met diversiteit. De werkgroep in oprichting gaat nu andere docenten aanspreken. In eerste instantie zal dat zijn binnen Zorg & Welzijn, maar mogelijk kan dit breder worden opgepakt als docenten of studenten uit andere opleidingen ook aan de slag willen.
Om de acties te ondersteunen heeft EduDivers een besloten mailinglijst voor geïnteresseerde medewerkers en studenten van het ROC van Amsterdam aangemaakt. Het COC wordt betrokken om zo mogelijk een GSA te helpen starten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de werkgroep in oprichting via info@edudivers.nl.