nieuws

twaalfjarige na voorlichting door homovoorlichters

samenhangende aanpak van homofobie op scholen is nodig

16 mei 2014 Externe voorlichters binnenhalen heeft wel enig positief resultaat, maar is onvoldoende voor blijvende effecten in het gedrag van leerlingen of het sociale klimaat van scholen. Dat is de conclusie van het evaluatierapport over 140 proefprojecten om homofobie op scholen te bestrijden dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteert. De Onderwijsalliantie onderstreept deze conclusie. Met de MijnID aanpak biedt de Onderwijsalliantie een samenhangende aanpak om homofobie op scholen aan te pakken en het sociale klimaat te verbeteren.

Integrale aanpak gewenst door scholen

Vanuit de MijnID campagne worden er kennismakinggesprekken gevoerd met scholen over LHBT-beleid. Tijdens deze gesprekken geven scholen regelmatig aan dat ze behoefte hebben aan een integrale aanpak. Men wil het liefste een doorlopende leerlijn ontwikkelen, met daarbij een stevige aanpak van omgangsvormen. In beide componenten wil men een duidelijk seksuele diversiteit terugzien. Scholen hebben echter moeite zo'n pakket zelf te ontwikkelen. Extra ondersteuning van scholen bij de opzet van een eigen leerlijn en omgangsvormenbeleid is daarom gewenst.

Scholen kozen voor extern aanbod

In een samenhangende aanpak wordt aandacht besteed aan zaken als externe voorlichting, omgangsvormen, specifieke aandacht voor seksuele diversiteit in het bestaande lesprogramma, nazorg op school en ouderbetrokkenheid. Hoewel het ministerie van OCW gepoogd heeft dit te bevorderen blijkt uit het onderzoek door het SCP dat de meeste scholen die meededen aan het project helaas vooral gekozen hebben voor het inkopen van extern aanbod en het inzetten van externe voorlichters, in plaats van een specifieke samenhangende aanpak te ontwikkelen voor hun school. Dat brengt risico's met zich mee. Er is in komende jaren waarschijnlijk minder geld beschikbaar, dit gekoppeld aan het feit dat veel docenten zich niet voorbereid voelen om het zelf op te pakken kan ertoe leiden dat het bestrijden van homofobie op scholen in de knel komt.

Samenhangende aanpak nodig voor effect

Het SCP concludeert dat het van belang is dat aandacht voor seksuele diversiteit en homofobie niet beperkt blijft tot enkele lessen maar dat een school een eigen visie en strategie zou moeten ontwikkelen. Alleen op een dergelijke manier kunnen docenten aandacht voor seksuele diversiteit een meer structurele en vanzelfsprekende plek geven. EduDivers en de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit onderschrijven deze conclusie volmondig. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met de MijnID campagne ondersteunen dit volledig.

Het rapport "Anders in de klas" is hier te downloaden
Lees ook onze samenvatting van het rapport