MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

Christophe Cornu (UNESCO) kondigt High Level conferentie over homopesten aan

UNESCO kondigt ministeriële conferentie over homopesten aan

11 december 2014 - Op een symposium ter gelegenheid van Wereld Mensenrechten Dag, kondigde UNESCO aan dat zij een wereldwijde conferentie op hoog niveau van de ministers van Onderwijs gaat organiseren in 2016. De ministers zullen strategieën bespreken om homofobe pesterijen te bestrijden.

de unesco strategie

Christophe Cornu, coördinator van het UNESCO-project om homopesten in onderwijsinstellingen te bestrijden, legde uit hoe de UNESCO strategie eruit ziet. Gestimuleerd door de conclusies van de AIDS-Wereldconferentie in Mexico in 2008 en de daaropvolgende lobby naar UNESCO door GALE, organiseerde UNESCO in 2011 een wereldwijde verkenning en een expertmeeting over homofoob pesten. In 2012 werd de verkenning afgesloten met de publicatie van "Education Sector Responses to Homophobic Bullying" (http://www.lgbt-education.info/doc/unesco/UNESCO_Homophobic_bullying_2012.pdf).
Deze publicatie is de meest vertaalde en verspreide publicatie door UNESCO ooit.

De Nederlandse overheid, die de samenwerking van GALE met UNESCO al jaren steunt, besloot UNESCO een half miljoen euro te geven voor een 3-jarig project om ervoor te zorgen dat de verkenning een duurzame follow-up zal krijgen. Dit 3-jarige project bestaat uit 3 strategieën.

De eerste strategie is om regionale UNESCO kantoren te trainen zodat het personeel bewust is van homofobe pesterijen. Daarnaast ondersteunt het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs de regionale kantoren om dit bewustzijn ook te creëren bij hun politieke contacten in de Nationale UNESCO Commissie die elk land heeft.

De tweede strategie is het stimuleren en financieel ondersteunen van onderzoek naar homopesten op school. Omdat het budget beperkt is, wordt het onderzoek voor deze projectperiode beperkt tot een klein aantal landen in Azië, Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika. Het doel van deze onderzoeken is om hard bewijs te vinden dat homofobe pesterijen ook bestaan in staten die hier geen onderzoek naar hebben gedaan en dat uit eigen beweging ook niet zouden doen.

De derde strategie is om informatie van alle landen te verzamelen over de stand van zaken rond homobeleid voor het onderwijs. Dit moet leiden tot een wereldrapport dat tijdens de wereldwijde conferentie in 2016 zal worden besproken.

gale pleit voor strategische comités in elk land

Peter Dankmeijer, directeur van GALE, merkt over deze strategie op: "UNESCO heeft hulp nodig om ook impact te hebben op andere dan de paar landen waar ze nu onderzoek doen Dit is een unieke kans voor LHBTI-organisaties en mainstream onderwijs bondgenoten om deel te nemen aan een strategie die een veel breder bereik mogelijk maakt dan we kunne doen als we alleen opereren vanuit de LHBTI beweging. Ik dring er bij alle LHBTI organisaties op aan om nationale strategische onderwijscommissies te creëren en zich op die manier aan te sluiten bij deze wereldwijde strategie. Ik ken veel LHBTI organisaties, vooral in "ambigue" landen, die vooral bezig zijn met hun eigen interventies, zoals voorlichting door vrijwilligers, gay/straight alliances, websites, homo en transgender lespakketten en docentenworkshops. Maar we zien hoe beperkt de impact van al deze losse interventies is zonder een goede samenwerking met het ministerie en de sector onderwijs. Als het aanbieden van die hele fruitmand van interventies een vrijblijvende zaak blijft, komt er van de verspreiding en het structureel inbedden ervan niets terecht. Daarvoor is sturing en steun van het ministerie en van de onderwijsorganisaties zelf nodig.
Voor de ontwikkeling van een meer solide strategie is nauwe samenwerking met de overheid en in Nederland met de sectorraden (PO-raad, VO-raad, MBO-raad en HBO-raad) de kern van een high impact strategie.
In januari publiceert GALE een handleiding over hoe je zo'n nationaal strategisch comité met succes opzet. daarin zijn tal van leerervaringen opgenomen van de Nederlandse Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit, maar ook van ontwikkelingen in andere landen"