MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

basisschool in Leiden die bij uitzondering wel werkt aan LHBT-emancipatie

belronde scholen in leiden start

26 september 2015 - In oktober begint EduDivers een belronde langs alle 71 scholen in Leiden. Met zoveel mogelijk scholen maakt EduDivers dan afspraken om de behoeften aan ondersteuning te peilen. Dit is de aftrap van het nieuwe driejarige project dat EduDivers doet in opdracht van de gemeenten en in samenwerking met COC Leiden.

verkenning van behoeften

De gesprekken worden gevoerd door medewerkers van EduDivers en stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam. De stagiaires zijn getraind om de korte gesprekken te voeren. Elk gesprek duurt tussen 30 minuten en een uur. Tijdens de gesprekken verkennen de medewerkers samen met de school hun situatie aan de hand van de 10 regenboogsleutels voor effectief schoolbeleid rond seksuele diversiteit en rond burgerschap en veiligheid in brede zin. Ook kijken we naar het draagvlak in de school om te zorgen dat lesbische, homo, biseksuele en transgender leerlingen zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. Op basis daarvan kijken we naar wat mogelijke verbeteringen zouden kunnen zijn en hoe EduDivers de school kan ondersteunen. Daarvoor wordt een toolkit gemaakt en ondersteunt EduDivers uitwisseling goede voorbelden door scholen.

wettelijke verplichtingen

Uit onderzoek blijkt dat de situatie van lesbische, homo, biseksuele en transgender leerlingen op de meeste scholen te wensen overlaat. Op de meeste Leidse basisscholen had men het in de afgelopen 3 jaar "te druk" om hier aandacht aan te besteden. Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Leiden onderneemt men vaak incidentele activiteiten, hier zou verbetering in kunnen komen door te kijken naar het uiteindelijke effect op leerlingen en hoe dit - bijvoorbeeld door betere inbedding in een doorlopende leerlijn - zou kunnen worden verbeterd. Hierover een helder beeld hebben en een duidelijk uitvoering van de aanpak wordt in 2016 zeer actueel. Sinds 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht en sinds dit jaar is ook een expliciete veiligheidsbeleid inclusief het aanstellen van een veiligheidscoördinator verplicht. In 2016 gaat de Onderwijsinspectie hierop actief controleren. De gesprekken en steun door EduDivers komen dus op het juiste moment.
Scholen die nu al contact willen, kunnen contact opnemen met EduDivers, info@edudivers.nl, 020-737 2959.