nieuws

de britse homoschool, een goed idee?

9 maart 2015 - In Manchester kunnen LHBT leerlingen naar een eigen school. De school is opgericht omdat veel LHBT leerlingen moeite hebben om op een gewone middelbare school zichzelf te zijn. De bedoeling is dat de school binnen drie jaar aan 40 leerlingen fulltime les geeft. Daarnaast komen er 20 parttime leerlingen.

LHBT-school in Manchester

In Engeland zijn er wetten die LHBT leerlingen willen beschermen tegen homofoob pestgedrag. “Maar toch komen pesterijen op scholen erg vaak voor. Jongeren voelen zich daardoor buitengesloten en vervreemd. Dat leidt tot spijbelen en zelfs tot suïcide”, zei Amelia Lee van LGBT Youth North West tegen de Britse krant The Guardian.
De organisatie van Amelia Lee geeft ieder jaar duizenden leerlingen en docenten voorlichting. Volgens Amelia Lee is de speciale school voor LHBT leerlingen uit de nood geboren. “We hopen dat iedere school iedereen een plek geeft. Maar we kunnen dat blijven hopen en verder niets doen, of erkennen dat het nog niet zo ver is en eerst levens van jongeren redden.” Het gaat er Amelia Lee vooral om dat de school jongeren helpt die extra steun nodig hebben in het opbouwen van hun zelfvertrouwen en functionele vaardigheden.

LHBT-school in Nederland?

In Nederland is overwegend negatief gereageerd op het idee. De meeste mensen denken dat je daardoor de acceptatie van LHBT mensen tegengaat. Zij vinden dat je daardoor niet bevordert dat seksuele diversiteit een normale zaak is. EduDivers is het ermee eens dat scholen een plaats moeten zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Jongeren moeten ook leren om met verschillen om te kunnen gaan. Dat is een vorming in burgerschap. Tegelijk blijven de meeste LHBT leerlingen op school in de kast. 25% van de LHBT leerlingen die wekelijks gepest worden, overweegt suïcide. Scholen nemen daar geen extra maatregelen tegen. In het onderwijs wijst iedereen al tientallen jaren naar elkaar als het gaat om wie hiervoor de verantwoordelijkheid moet nemen. Hoewel een LHBT-school dus niet ideaal is, zou het wel een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Bovendien zou het een signaal afgeven dat scholen dienen te veranderen in het beleid rond seksuele diversiteit. Zij zouden meer aandacht moeten geven aan een sociaal veilig klimaat en de ontwikkeling van sociale vaardigheden in het omgaan met mensen die anders zijn.

Lees meer in Trouw en The Guardian.