MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

bussemaker vraagt leiderschap

12 mei 2015 - Minister Bussemaker van Onderwijs en Emancipatie vindt het van groot belang om jongeren te blijven benaderen over homoseksualiteit. "Daar begint de acceptatie. Dat betekent dat we homoseksualiteit bespreekbaar moeten blijven maken. In de klas, op het voetbalveld, ook als dat een ingewikkeld thema is."

jongeren betrekken

Bussemaker deed haar uitspraak tijdens een internationaal homo-emancipatiecongres in Montenegro. Ze reageerde op het recente samenvattende onderzoeksrapport "Wel trouwen, niet zoenen", waarin het SCP constateert dat homoseksualiteit in Nederland steeds meer geaccepteerd wordt, maar dat de acceptatie in sommige organisaties en gemeenschappen achterblijft.

extra subsidie gsa's en rolmodellen

Haar voornemen om jongeren te steunen heeft Bussemaker onlangs waargemaakt door COC Nederland naast de € 200.000 exploitatiesubsidie die de organisatie al krijgt voor GSA's, nog € 150.000 extra te geven. Ook komt er extra budget voor (allochtone) rolmodellen.

leiderschap

Bussemaker pleitte voor meer leiderschap in de strijd tegen homofobie. Volgens Bussemaker moeten alle maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid nemen om de homoacceptatie binnen de eigen achterban te bevorderen.
Tijdens de recente landelijke conferentie over veiligheid en seksualiteit riep de voorzitter van de PO-Raad de schoolleiders van basisscholen ook al op om leiderschap te nemen.
Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers ziet uit naar vervolgmaatregelen. "Het is nog onduidelijk hoe de minister het leiderschap van scholen verder zal stimuleren en steunen. Of wordt dit van de GSA jongeren verwacht?