nieuws

Peter Dankmeijer van EduDivers vroeg de minister of het onderwijs meer leiderschap nodig zou kunnen hebben à la de stijl van Obama

conferentie "met alle respect!'' bereikt 400 mensen

18 april 2015 - Voor de conferentie Met Alle Respect! Samen werken aan sociale veiligheid, op 16 april was grote belangstelling. Meer dan 400 deelnemers, waarvan ruim 280 direct in het onderwijs werkzaam, dachten met elkaar na hoe ze de sociale veiligheid op hun school kunnen verbeteren, door middel van plenaire sessies en verdiepende workshops. Daarbij waren seksualiteit en seksuele diversiteit thematische ankerpunten.

flink aandeel seksuele diversiteit

Een aantal workshops ging specifiek over seksuele diversiteit. Onder meer: “Geef leerlingen een stem” (waar docenten met onder andere GSA leerlingen werd gebrainstormd hoe leerlingen het initiatief kunnen nemen om de school sociaal veiliger te maken) en de voorstelling van Theater AanZ, “En een prettig weekend!”. EduDivers gaf twee workshops: over heftige emoties rond homoseksualiteit, en over de kerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit (laatstgenoemde in samenwerking). Bij de workshop over de kerndoelen, dachten ongeveer 25 deelnemers na hoe ze in de praktijk hieraan invulling kunnen geven, aan de hand van een spel waarbij ze zelf een aantal doelen en bijpassende werkvormen dienden te bedenken. Voor de doelen werd gebruik gemaakt van de nieuwe handreiking die de Stichting Leerplan Ontwikkeling op de conferentie lanceerde. Om het oefenen in teamoverleg te stimuleren, dienden de deelnemers tijdens het spel een keuze in doelen te maken. Opvallend was dat de meesten daarbij kozen voor doelen die te maken hebben met de verandering in houding van leerlingen. Meestal wordt bij onderwijs en seksuele diversiteit namelijk gedacht aan een kennisdoel, zoals voorlichting. Een deelnemer bij de eindevaluatie: “Ik realiseer me nu dat je aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit kunt opbouwen en dat je beter kunt beginnen met heel basale dingen als respect leren oefenen en krijgen”.

hoezo moeten homo's dood

Met meer dan 40 deelnemers was de workshop over “Hoezo moeten homo’s dood?” goed bezocht. Aan de hand van de discriminatiespiraal legde Peter Dankmeijer uit hoe we de mechanismen onder homohaat kunnen duiden; door afwijking, een emotionele reactie daarop, houding van afweer, sociale afstand en stereotypering met elkaar in verband te brengen. Opvallend was dat vanuit de LHBT beweging hierop verschillend werd gereageerd. Sommigen vonden de aandacht voor homoseksualiteit mager en hadden meer nadruk verwacht op informatie over en het wegnemen van stereotypen rondom seksuele diversiteit. Anderen waren verrast dat werd ingegaan op diepere mechanismen van uitsluiting die bij de weerstand tegen seksuele diversiteit een rol spelen.

leiderschap tegen homopesten

Tijdens de plenaire slotsessie werd een gesprek georganiseerd tussen minister Bussemaker en een aantal workshopleiders. Peter Dankmeijer van EduDivers vroeg de minister of het onderwijs meer leiderschap nodig zou kunnen hebben à la de stijl van Obama. Later in haar toespraak zei de minister dat ze geïnspireerd was geworden door een school in Boston, waar leerlingen werden opgeleid tot leiders van de natie. Ze benadrukte dat de overheid de lerarenopleidingen zo wil toerusten dat aankomende docenten in staat zijn om hun leerlingen in een veilige een stimulerende omgeving te laten leren.