nieuws

handreiking hoe seksuele diversiteit onder te brengen in schoolboeken gepubliceerd

8 januari 2015 - Om scholen te ondersteunen bij het omgaan met seksuele diversiteit is de handreiking "Gewoon Doen" ontwikkeld. Deze bevat tips voor leraren en uitgevers om seksuele diversiteit in lessen en leermiddelen te integreren. Scholen zijn vanaf 1 december 2012 verplicht aandacht te besteden aan dit onderwerp.

De handreiking is in opdracht van de PO-Raad en VO-raad ontwikkeld door EduDivers, kenniscentrum seksuele diversiteit in het onderwijs in samenwerking met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). SLO heeft als onderbouwing ook een analyse van huidige leermiddelen gemaakt.

De handreiking is gebaseerd op een scan van representatieve leermiddelen. Daarnaast zijn interviews en dialooggesprekken georganiseerd met belangenbehartigers, educatieve uitgevers, besturenorganisaties, schoolleiders, leraren en leerlingen.