MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

harde woorden over mensenrechtenambassadeurs voor orthodoxe groepen

6 maart 2015 - Donderdag 5 maart 2015 heeft de Tweede Kamer het LHBT emancipatiebeleid van de afgelopen 2 jaar geëvalueerd tijdens het Algemeen Overleg Emancipatiebeleid. Daar is ook gesproken over aanvullende maatregelen die minister Bussemaker heeft genomen naar aanleiding van nieuwe rapporten over de LHBT emancipatie in Nederland. Er was een stevige discussie over de toezegging van de minister dat ze binnen orthodoxe kringen van christenen en moslims ambassadeurs zal inzetten die voorlichting moeten verzorgen.
In de marge kwam aan de orde dat de minister sterk bezuinigt op het beleid. Zowel projecten rond GSA's (empowerment van homojongeren) en de onderwijsalliantie (die integratie van seksuele diversiteit in scholen bevordert) worden gekort. CNV Onderwijs en EduDivers stuurden de kamerleden een brief waarin ze wezen op de absolute noodzaak dat alle scholen expliciete aandacht voor LHBT in hun schoolbeleid moeten hebben.

mensenrechtenambassadeurs

Uit het recente rapport “Jongeren en seksuele oriëntatie” blijkt dat de emancipatie orthodoxe christenen en ethnische groepen achterblijft. De minister wil haar beleid intensiveren. Daarvoor wil ze 160 mensenrechtenambassadeurs inzetten die op scholen en in jongerencentra voorlichting gaan geven. De afgelopen weken ontstond hierover veel commotie. De PvdA maakte zich er sterk voor dat er inderdaad ambassadeurs werden opgeleid om jongeren binnen orthodoxe kringen voor te lichten over seksuele diversiteit. De Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs en de partijen CU en SGP zagen dit als bemoeienis van buitenaf, die de vrijheid van het reformatorisch onderwijs in gevaar brengt. De Landelijke Koepel voor groepen kerk en homoseksualiteit zag in de ambassadeurs mensen uit eigen gelederen, die van binnenuit met hun geloofsgenoten in gesprek zullen gaan. Wielie Elhorst legde in Trouw (zie ook illustratie boven dit artikel) nog eens uit dat de overheid niemand wat oplegt en dat orthodoxe verenigingen wat meer vertrouwen zouden kunnen hebben op LHBT-ers uit eigen kring.

er gebeurt al van alles binnen orthodox onderwijs

Tijdens het Algemeen Overleg vroeg de SGP of de voorstanders weet hebben van wat er binnen orthodoxe kringen gebeurd wat betreft voorlichting en zorg voor LHBT leerlingen in het onderwijs. Bussemaker heeft na herhaaldelijk verzoek van de VGS toegestemd in een gesprek en beloofde ook met moslimorganisaties in gesprek te gaan.
Sinds minister Plassterk heeft het Reformatorisch onderwijs geïnvesteerd in LHBT emancipatiebeleid. Het VGS schreef handreikingen voor voorlichting over seksuele diversiteit en sociale veiligheid en LHBT leerlingenzorg. Driestar Educatief schreef een methode waarin seksuele diversiteit is geïntegreerd (Wonderlijk Gemaakt). Een consortium van christelijke LHBT organisaties, LCC+, maakt het lespakket Homo in de Klas, waarmee een groep van LHBT voorlichters is gevormd. RefoAnders leverde voorlichters voor reformatorische scholen. Vanuit LCC+ en de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit zijn er herhaaldelijk overleggen met het VGS om aan elkaar te spiegelen.

brieven tegen bezuinigingen

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg hebben zowel CNV Onderwijs en EduDivers als COC Nederland brieven aan de Tweede Kamer gestuurd. CNV Onderwijs benadrukt mede namens EduDivers dat scholen nu echt tot concrete afspraken komen voor een sociaal veilig leerklimaat inclusief LHBT. Indirect is dit ook een pleitbezorg voor het werk van de Onderwijsalliantie, waar CNV Onderwijs en EduDivers deel van uitmaken. Op Onderwijsalliantie is 50% bezuinigd voor de komende 2 jaar. COC Nederland pleitte meer rechtstreeks voor ophoging van de projectsubsidie voor de promotie van GSA's. Bij CNV Onderwijs en EduDivers bestaat de indruk dat GSA’s vaak ontstaan op scholen met een relatief LHBT vriendelijke en sociaal veilige sfeer. Daarnaast zijn GSA’s in de praktijk gericht op zichtbaarheid en lukt het hen niet goed om de sfeer op school echt veiliger te maken. Voor dat laatste is op scholen een gedeelde visie over omgaan met pestgedrag nodig. De minister kan schoolbesturen en –leiders stimuleren om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. De minister deed geen toezeggingen over bezuinigingen. Wat haar betreft moet COC Nederland wat GSA's betreft keuze smaken binnen de 8 ton die de organisatie per jaar al krijgt.

Bronnen:
Reformatorisch Dagblad: Bussemaker in gesprek
SCP rapport Jongeren_en_seksuele_oriëntatie
Tweede kamer stukken
EO: Christelijke-partijen-tegen-homo-ambassadeur
Reformatorisch Dagblad: Homo-ambassadeurs ouderwetse bevoogding
Trouw: commentaar Wielie Elhorst