nieuws

inschrijving landelijke conferentie sociale veiligheid start

11 februari 2015 - De inschrijving van de landelijke conferentie over sociale veiligheid "Met alle respect!" is met ingang van vandaag geopend. Alle landelijke partijen hebben de handen ineengeslagen om tijdens deze conferentie te komen met een samenhangend beeld van wat scholen moeten doen en docenten moeten kunnen om scholen veilig te maken voor iedereen, inclusief lesbische, homo, biseksuele, transgender en interseksuele leerlingen.

16 april

De meeste scholen werken al lang aan een sociaal veilig klimaat. Toch zijn er nog steeds leerlingen die te maken hebben met pesten, homonegatief gedrag of seksuele grensoverschrijding. Op de conferentie, die plaatsvindt op 16 april, gaan ruim 300 docenten, lerarenopleiders, schoolleiders en bestuurders actief aan de slag met deze thema’s.

pesten en sociaal onveilig gedrag

Jaarlijks worden ongeveer 225.000 leerlingen in het basisonderwijs, 150.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en 15.000 leerlingen in het speciaal onderwijs gepest. Pesten, waaronder discriminatie, homonegatief gedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zorgt ervoor dat leerlingen minder toekomen aan datgene waarvoor ze naar school gaan: leren en zichzelf ontwikkelen.

seksualiteit en seksuele diversiteit

Sinds schooljaar 2013 zijn de kerndoelen aangepast en is er meer aandacht voor de thema’s seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Scholen mogen hier zelf invulling aan geven. In de praktijk blijken dit gevoelige thema’s. Juist rondom deze thema’s kunnen waarden en normen botsen. Deze thema’s raken aan sociale veiligheid en dagen uit tot bevordering van een respectvolle omgang en seksuele weerbaarheid. In een aantal werksessies wordt tijdens de conferentie speciaal ingezoomd op de dilemma’s en uitdagingen bij deze thema’s.

programma

Tijdens de conferentie komen vragen aan de orde als:

  • Hoe signaleer je tijdig sociaal onveilig gedrag?
  • Hoe stel je met elkaar normen en waarden op?
  • Hoe bevorder je respectvol gedrag en welke aanpak is hierin effectief?

Door de deelname van EduDivers is aandacht voor seksuele diversiteit gegarandeerd. Vijf van de 24 workshops gaan specifiek over seksuele diversiteit, in tenminste de helft van de andere workshops is het geïntegreerd. Tijdens de conferentie hanteren de organisatiepartners een brede pedagogische visie op sociale veiligheid.
De dagvoorzitter is Tarik Yousif, journalist en presentator. Key note speakers zijn Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad), Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Sander Dekker (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

praktische informatie

Kosten: € 50,- inclusief materialen
Datum en tijd: 16 april 2015, 9.30 tot 16.30 uur
Plaats: Tivoli, Vredenburg Utrecht
Programma-informatie: www.allerespect.nl
Inschrijven: www.allerespect.nl: inschrijven. Inschrijving is mogelijk tot 26 maart
Download de uitnodiging Met Alle respect