MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

Italiaanse en Nederlandse leerlingen vertellen over hun droomschool zonder homofobie

italiaanse en nederlandse docenten en leerlingen wisselen uit over seksuele diversiteit

8 mei 2015 - Op 19 april reisden zes Nederlandse leerlingen en een docente van het Hyperion Lyceum in Amsterdam af naar Liceo Scientifico "Gaetano Salvemini" in Bari (Italië), om een week lang uit te wisselen over verschillen in onderwijs, cultuur en ook seksuele diversiteit.

gevarieerd programma

De leerlingen woonden lessen bij, gingen op excursie en namen deel aan leerlingenactiviteiten over seksuele diversiteit en een sociaal veilige sfeer op school. De leerlingenactiviteiten werden georganiseerd door de Global Alliance for LGBT Education (GALE), in samenwerking met de school in Bari. Daarnaast presenteerde GALE de belangrijkste resultaten uit een onderzoek naar homofobie dat in maart 2015 werd uitgevoerd onder leerlingen en docenten in Amsterdam, Bari en San Sebastian/Donostia (Spanje). Vanuit de Italiaanse school werden ook activiteiten aangeboden over geografische en culturele diversiteit en over de integratie van gehandicapte leerlingen.

diversiteit is niet alleen homoseksualiteit

Tijdens de eerste leerlingenactiviteit over seksuele diversiteit bespraken de Italiaanse en Nederlandse leerlingen gezamenlijk de Ruben film. De Ruben film gaat over een homoseksuele jongen die gepest wordt en suïcide overweegt. De leerlingen bespraken situaties wanneer zij zich op school buitengesloten voelden en wat de school kan doen om de sfeer voor iedereen prettiger te maken. Aanvankelijk vonden de Nederlandse leerlingen het moeilijk om iets te bedenken, omdat pesten en seksuele diversiteit op hun school goede aandacht krijgt. Toen ze het breder trokken, kwamen ze met het idee dat er op hun school betere zorg kon zijn voor fysiek gehandicapten. De Italiaanse leerlingen schrokken ervan dat de Nederlandse school geen speciale lift voor rolstoelgebruikers heeft.

een gedroomde school

Aan de hand van de brainstorm schreven de leerlingen tijdens de tweede leerlingenactiviteit een toespraak over hun droomschool. Ze presenteerden deze voor een groep docenten. Zij vroegen hun om meer lessen over seksualiteit, een betere aanpak tegen pesten en meer deskundigheidstraining voor luistervaardigheid onder docenten. Eén van de drie groepjes leerlingen vatte hun ideeën samen: “We have a school dream, to attend a place without any segregation and discrimination of any kind. By giving different types of education, like sex education, for instant LGBT, and interactive lessons given by young professional teachers, the school can form different mindsets and help to teach the students respect for the people around them. With trips and excursions we can talk and get to know different cultures to avoid prejudices. A big public space in this school would be ideal to interact and connect with the rest. To do this, we need money and volunteers. We will get the money with tournaments and parties and social networks. Also the teachers should be alerted about the special education and how to teach the classes. We have a school dream.” Sommigen waren na deze toespraak in tranen.

doorlopende leerlijn

Terwijl de leerlingen hun toespraken voorbereidden, spraken ongeveer 20 docenten met elkaar hoe zij op hun school homofobie konden tegengaan. Marinus Schouten, van GALE, die deze workshop begeleidde: “Enerzijds merkte ik dat de docenten veel behoefte hadden aan kennis hoe ze in hun lessen aandacht voor seksuele diversiteit kunnen verweven. Aan de hand van een doorlopende leerlijn heb ik duidelijk gemaakt hoe ze dit stapsgewijs kunnen doen en daarin aanknopingspunten vinden om inhoudelijk om te gaan met de weerstand van de kerk en ouders. Anderzijds merkte ik dat docenten niet gewend zijn om met elkaar afspraken te maken over hoe zij pestgedrag tegengaan en positieve bevestiging organiseren, omdat ze sterk leunen op de directrice, die binnen de school een heel groot gezag geniet.”
==behoeftenonderzoek en e-learning ==
De docent- en leerlingenactiviteiten zijn bedoeld om ervaringen en kennis uit te wisselen en te achterhalen welke dingen docenten willen leren. Aan de hand daarvan zal GALE binnen het project een e-learning cursus ontwikkelen. Ook het onderzoek dat GALE heeft uitgevoerd onder 350 leerlingen 60 docenten in Amsterdam, Bari en San Sebastian/Donostia, zal daarvoor input leveren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er tussen de landen een belangrijk verschil is als het gaat om de relatie tussen leerlingen en docenten, dat iedereen het erover eens is dat respect en zelfvertrouwen de belangrijkste dingen zijn die leerlingen zouden moeten leren en dat er uiteenlopende behoefte is aan wat de docenten willen leren over LHBT onderwerpen, zoals over: concepten over (LHBT) seksualiteit, hoe je seksuele vorming geeft, hoe je LBHT leerlingen kunt begeleiden en hoe je de LHBT onderwerpen kunt verbinden met de zorg dat iedereen zich geaccepteerd voelt. Binnenkort publiceert GALE over de onderzoeksresultaten een uitvoerig rapport. Daarin zal ook worden aangegeven wat het onderzoek en de bespreking ervan onder docenten betekent voor de e-learning cursus.
De Nederlandse leerlingen die naar Bari afreisden, waren erg onder de indruk van de openheid en vriendschap die de Italiaanse leerlingen direct vanaf het begin lieten zien. In november komen Italiaanse en Spaanse docenten en leerlingen voor uitwisseling naar Amsterdam.