nieuws

Marinus Schouten neemt afscheid

marinus schouten neemt afscheid van edudivers

10 mei 2015 - Marinus Schouten neemt na 8 jaar afscheid van EduDivers en haar internationale afdeling GALE. Hij moest gedwongen vertrekken vanwege bezuinigingen op het werk van EduDivers voor LHBT emancipatie in het onderwijs.

Dit is de afscheidsbrief van Marinus, waarin hij terugkijkt op zijn tijd bij EduDivers en GALE. "Wat heb ik veel geleerd bij EduDivers en bij haar internationale spin off, de Global Alliance for LGBT Education. Gedurende de 8 jaar dat ik hier heb gewerkt, is er ontzettend veel gebeurd op het gebied van onderwijs en seksuele diversiteit. Helaas moeten de organisaties inkrimpen en moet ik vertrekken. Niet zonder een korte en dankbare terugblik!

strategische plannen

Ik herinner me goed hoe vaak we op ons kantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal strategische plannen smeedden om scholen tot een veilige omgeving te maken voor iedereen én LHBT leerlingen en docenten. Op basis daarvan ontwikkelden we projecten om ideeën te testen, voerden we campagnes uit om anderen in het onderwijs te mobiliseren, organiseerden we evenementen om plannen te overleggen en resultaten te presenteren, smeedden we allianties om bredere en effectieve samenwerking te kunnen realiseren, en voerden we op scholen moeilijke pilots uit. Honderden scholen hebben we op maat begeleid, we bedachten programma’s die lesoverkoepelend zijn en we hebben politici en beleidsmakers geadviseerd en begeleid. Dat alles onder de bezielende en visionaire leiding van Peter Dankmeijer.

de mooiste momenten

Uit het scala van activiteiten noem ik drie mooie momenten. Het eerste zijn de trainingen die ik kon geven aan een steeds wisselend publiek: docenten, beleidsmakers, gezondheidsmedewerkers, internationale studenten. Ik genoot ervan om de slag te kunnen maken van deskundigheid naar presentatie en training, en van doelen naar interactief leren. Het tweede is de begeleiding van scholen. Het was een prachtige uitdaging om scholen met een heel verschillende beginsituatie stapje voor stapje op weg te helpen naar de situatie dat zorg voor seksuele diversiteit op school vanzelfsprekend is geworden. EduDivers heeft daarin een unieke werkwijze en we zijn daarin regelmatig succesvol geweest. Het derde moment is de Amsterdamse scholenboot die ik in 2009 organiseerde. Dit was de eerste keer dat tijdens een gay parade scholen meededen. Meer dan de helft van de opvarenden waren heteroseksuele docenten en leerlingen. Nog tot in 2014 werd de boot door de media als één van de meest opmerkelijke gezien.

verder bij school & veiligheid

Als het gaat om verandering van mentaliteit is invloed moeilijk te meten. Maar niet alleen voor, ook achter de schermen is de afgelopen 8 jaar veel ten goede veranderd wat betreft homo-emancipatie in het onderwijs. Ik ben trots op de cruciale bijdrage die EduDivers in Nederland tot nu toe heeft geleverd. Hetzelfde geldt voor wat GALE wereldwijd betekend heeft.
Mijn werk in dit veld is niet voorbij. Ik ga verder als beleidsmedewerker bij Stichting School en Veiligheid. Daar zal ik de aandacht voor seksuele diversiteit binnen het onderwijs verder stimuleren, nu nog meer vanuit de gedachte dat een sociaal veilige omgeving voor iedere leerling en docent belangrijk is om jezelf goed te kunnen ontwikkelen en jezelf te kunnen zijn."