MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

nederland scoort 8e plaats lhbti beleid in het onderwijs

17 mei 2015 - Ter gelegenheid van IDAHO (Internationale dag tegen homofobie), publiceert GALE hoe landen scoren op de uitvoering van het recht op onderwijs voor LHBTI (lesbische, homo, biseksuele, transseksuele en interseksuele) leerlingen. Ierland scoort hoogst met 74%. Afghanistan, Irak en Liberia delen een gezamenlijke laagste score van 0%. Nederland staat op de 8e plaats met 68%.

slechts 9% van de landen zijn ondersteunend

Van alle staten die tot nu toe zijn onderzocht, is 9,5% ondersteunend voor LHBTI leerlingen. Bijna een kwart (24%) doet niets aan LHBTI rechten voor leerlingen, terwijl 21,5% van de landen nogal dubbelzinnig is. GALE baseert de resultaten op gegevens uit 55% van alle landen.
De landen die nog niet onderzocht zijn, bevinden zich meestal in Afrika en in het Midden-Oosten. Ook een reeks van kleine eilandstaten in het Caribische gebied en de Stille Oceaan zijn niet onderzocht. In deze landen is het moeilijk om de contacten te vinden die bereid of in staat zijn om het recht op onderwijs te beoordelen. De meeste onderwijsdeskundigen zijn bevooroordeeld en niet bereid om samen te werken. LHBTI-activisten in deze landen zijn vaak meer gericht op overleven dan op het verbeteren van het onderwijs. GALE verwacht dat als zij alle staten heeft kunnen beoordelen de score zal uitkomen op circa 60% "ontkennende" landen, 30% "dubbelzinnige" landen en 8% "ondersteunende" landen.

monitoring blijkt ingewikkeld

Sinds 2012 onderzoekt GALE de uitvoering van het recht op onderwijs voor LHBTI leerlingen. Het recht op onderwijs is niet vastgelegd in één bepaalde wet. De gaat om een ingewikkelde combinatie van internationale verdragen, nationale en federale richtlijnen en beleid op lokaal niveau, op schoolbestuursniveau en op het beleid per schoollocatie. In veel landen, en ook in Nederland, worden scholen nauwelijks geleid door richtlijnen over sociale veiligheid en integratie. Scholen krijgen daardoor een bijna volledige vrijheid om negatieve uitingen te negeren en (LHBTI) pesten toe te staan. Doorgaans wordt in formeel beleid het aandachtspunt seksuele diversiteit niet genoemd. Voorbeelden zijn de concept anti-pestwet en het Actieplan Sociale Veiligheid van de sectorraden. Men gaat ervan uit dat docenten "sensitief" moeten zijn om dit "mee te nemen". Helaas is daar in de praktijk geen sprake van. In de zomer komt de Onderwijsinspectie met een rapport over de al dan niet succesvolle invoering van de gewijzigde kerndoelen, waarin aandacht voor seksuele diversiteit wel verplicht is gesteld voor basis- en voortgezet onderwijs

gale checklist

Om het recht op onderwijs te beoordelen ontwikkelde GALE een checklist waarin wordt gevraagd naar hoe 15 belangrijke thema's van het recht op onderwijs worden uitgevoerd. Dit zijn de 15 thema's waarover de meeste lidstaten van de VN het eens zijn. Sinds 2012 verzamelt GALE beoordelingen via haar checklist. Eind 2014 organiseerde de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit een expert meeting over de situatie, waarbij de experts de checklist invulden.

Bronnen: