nieuws

onderzoek laat zien dat eenzaamheid risicofactor is voor lhbt jongeren

7 februari 2015 - Een recent artikel in "LGBT Health" toont aan dat LHBT jongeren met een hoge sociaal economische achtergrond meer steun krijgen van familie, andere jongeren en mensen die belangrijk voor hen zijn. Jongeren met een lagere sociaal economische achtergronden krijgen minder steun, voelen zich vaak eenzaam en hebben meer psychosociale klachten. De meeste ellende komt voort uit gebrek aan steun door de familie. De rol van de school werd niet apart onderzocht in dit onderzoek.

Drie vormen van ondersteuning verkend: familie, andere jongeren en "significante anderen"

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat als LHBT jongeren uitgesloten en bedreigd worden, dat leidt tot negatieve gevolgen voor hun psychosociale gezondheid. Zo krijgen LHBT jongeren in zulke omgevingen vaak last van depressie, zelfbeschadiging, eenzaamheid enzovoort. Verder is aangetoond dat als LHBT jongeren wel sociale steun krijgen, deze negatieve gevolgen beperkt kunnen worden.
In 2007 en 2008 voerden McConnell, Birkett en Mustanski van DePaul University en Northwestern University in Chicago (USA) gesprekken met 232 lesbische, biseksuele en homotieners die daarvoor uit kwamen. De tieners waren tussen de 16 en 18 jaar oud en ze woonden in Chicago. De tieners werden gevraagd een vragenlijst in te vullen en de resultaten werden geïnterpreteerd met een clusteranalyse. In de analyse is gezocht naar de invloed van drie bronnen van sociale steun: familie, andere jongeren ("peers") en "significante anderen". Significante anderen worden beschreven als "bijzondere personen met wie ik mijn lief en leed kan delen".

Meer dan de helft van de Chicago jeugd had lage steun van familie

Het was mogelijk om de resultaten in drie verschillende groepen te sorteren: lage steun, niet-familie steun en veel steun. De studie toonde aan dat 21,5% van de tieners weinig steun van de familie, jongeren en significante anderen ervaren; 34,5% ervaren weinig steun van hun gezin en gematigde niveaus van steun door jongeren en significante anderen. 44% ervaart veel steun van familie, jongeren en significante anderen.
In de uiteindelijke analyse stelde het onderzoek vast dat 60% van de deelnemers weinig steun door het gezin rapporteerde en dat dit negatieve psychische gevolgen had. Voor de psychische gezondheid blijkt steun door de familie de belangrijkste factor voor LHBT tieners.

Een gebrek aan sociale steun leidt tot eenzaamheid en depressie

De sociaal economische status (SES) speelt een belangrijke rol in de resultaten. Hogere- en middenklasse tieners kregen vaak veel steun, terwijl tieners uit lagere klassen minder steun kregen, vooral van de familie.
Elizabeth McConnell en haar collega's toonden aan dat de LHBT tieners met weinig steun aanzienlijk meer hopeloosheid, eenzaamheid, depressie, angst, somatisatie, suïcidaliteit, en de angst ervaren. De studie toonde echter ook aan dat zelfs wanneer tieners de steun van familie missen, de steun van vrienden en belangrijke anderen hen beduidend minder eenzaam kunnen doen voelen.

Bron: http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/lgbt.2014.0051#utm_source=FastTrack&utm_medium=email&utm_campaign=lgbt