nieuws

Het ARES team analyseert een film

partnerschap over film en homofobie breidt netwerk uit

9 maart 2015 - Deze week komt het internationale partnerschap ARES bijeen in Amsterdam. Er zullen onder meer workshops gedaan worden in het Hyperion Lyceum. Belangstellende docenten CKV en filmmakers kunnen zich nog steeds aanmelden voor de Nederlandse tak van het ARES netwerk.

ares netwerk

"ARES" staat voor "Artistic Educational System for LGBT people" en is de naam van een tweejarig Europees uitwisselingsproject van LHBT organisaties en onderwijsinstituten voor jongvolwassenen. Gedurende de twee jaar vinden in elk van de 5 plaatsen waar de partners gevestigd zijn (Italië, Polen, Estland, Engeland en Nederland) een tweedaagse bijeenkomst plaats waarin het gezelschap, aangevuld met gasten, naar films met een LHBT thema kijken en discussiëren welke invloed de film op jongeren zou kunnen hebben, en hoe de film eventueel bruikbaar is als educatie- of empowerment materiaal.
In elk land wordt door het betrekken van gesprekpartners en gasten die meegaan naar de bijeenkomsten, een aanvullend netwerk opgebouwd. In Nederland kunnen docenten die iets doen met film, zoals CVK docenten, maar ook filmmakers, regisseurs en producenten mee doen met het Nederlandse ACM (Arts, Culture, Media) netwerkje. Je kunt je hier in schrijven.

normale of diverse beelden

In de afgelopen meetings in Polen en Estland stond de vraag centraal of de LHBT figuren in film zo "normaal" mogelijk overkomen of dat films juist reflectie op diversiteit moeten veroorzaken. In Estland verdiepte EduDivers (die aan het project meedoet als partner van GALE) deze discussie door de deelnemers een zelftest op heteronormativiteit te laten doen en hen daarna te confronteren met een aantal korte films die de grens van de heteronorm overschrijden. Hoe ga je daar zelf mee om? De workshop maakte duidelijk dat voor sommige deelnemers heteronormativiteit geïnternaliseerd was; zij vonden het zelf moeilijk om te reageren op beelden die afwijken van de heteronorm. Anderen hadden daar geen of minder moeite mee, en konden daardoor de discussie over wat je jongeren laat zien en wat je denkt dat er uit de discussie komt, meer genuanceerd voeren.

film van educatie

In de bijeenkomst in Amsterdam komende week wordt deze discussie verder verdiept naar hoe film kan functioneren als educatie. Om in de praktijk te zien hoe dit gaat, gaat het partnerschap daarover eerst in discussie met elkaar en daarna met 26 middelbare school leerlingen.
Het partnerschap heeft na Amsterdam nog twee bijeenkomsten in Florence (22 mei) en Brighton/London (25-26 juni). Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor "gasten", die op kosten van het project reis en verblijf vergoed krijgen. Belangstellenden kunnen zich melden via p.dankmeijer@gale.info.