nieuws

seksuele diversiteit wordt in welzijnsopleidingen geïntegreerd

7 januari 2014 - EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ ontwikkelen momenteel een methode aandacht volledig voor seksuele diversiteit volledig te integreren MBO welzijnsopleidingen. Deze leiden jongeren op om verpleegkundige of maatschappelijk werker te worden. De integratie van seksuele diversiteit in deze opleidingen is belangrijk omdat verpleegkundigen en maatschappelijk werkers gevoelig moeten zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), met name voor kwetsbare tieners en roze ouderen.

een benadering op meerdere niveaus

Het project bestaat uit een eendaagse training voor leerkrachten, follow-up coaching van leerkrachten en opleidingscoördinatoren, een reeks theatervoorstellingen voor studenten, specifieke lessen en geïntegreerde aandacht in de begeleiding van stages. Een extra onderdeel van het project is een poging om de aandacht voor seksuele diversiteit tot een verplicht onderdeel van de nationale kwalificatiecriteria voor verpleegkundigen en maatschappelijk werkers te maken.

Het project maakt gebruik van interactief theater als een boeiende manier om medewerkers en studenten te motiveren om aandacht te hebben voor seksuele diversiteit. Anders zouder ze dat niet relevant vinden, of zelfs gevaarlijk om te bespreken.

en een prettig weekend!

De training begint met een optreden van AanZ van "En een prettig weekend!". Dit is een scène in de lerarenkamer op een vrijdagmiddag. Een nieuwe lesbische lerares vraagt haar collega's hoe zij kan omgaan met mannelijke studenten die verliefd op haar worden. Zulke studenten proberen ook om op allerlei manieren haar erotische aandacht te krijgen. Ze krijgt gemengde reacties van collega's. Eén leraar moedigt haar aan om ervoor uit te komen. Een ander adviseert haar om haar populariteit nu niet te bederven door toe te geven dat ze lesbisch is. Een derde denkt dat ze haar "persoonlijke zaken" buiten de klas moet houden.
Het stuk behandelt niet alleen de coming-out van de lesbische lerares, maar ook hoe les te geven over seksuele diversiteit, hoe te werken als een team aan een veilige omgeving en hoe passende aandacht op een structurele manier in de schoolorganisatie te integreren.
In de discussie na het spel kunnen de leraren stemmen voor verschillende strategieën en elk van deze worden ook uitgespeeld. Dit resulteert in een lijst met op maat gesneden strategieën voor de school waar de opleiding plaatsvindt. In de middag verkennen de leraren hoe ze hun strategische keuzes praktisch kunnen uitvoeren in hun klaslokalen en als team.

studenten betrekken

Uit ervaring blijkt dat de praktische uitvoering van de voornemens van docenten niet zo gemakkelijk is. De ROC studenten hebben een grote variatie van achtergronden, en hebben soms orthodox Christelijke of Islamitische opvattingen over homoseksualiteit en trans seksualiteit. Dat kan soms erg emotioneel worden, wat een docent liever vermijdt. Om de eerste stappen voor hen gemakkelijker te maken, speelt Theater AanZ een reeks voorstellingen van "Geen gezicht", een voorstelling die speciaal gemaakt is voor ROC studenten. AanZ begeleidt ook de discussie direct na de voorstelling. Mentoren worden aangemoedigd om vervolgens een extra gesprek met studenten in hun vertrouwde mentorgroep te voeren. De opzet van deze mentor groepsdiscussies wordt geleverd door EduDivers. EduDivers begeleidt zelf ook een aantal van deze gesprekken om aan docenten voor te doen hoe ze dit kunnen aanpakken. De leraren krijgen verder extra handreikingen om aanvullende lessen te geven over zorg aan LHBT ouderen en maatschappelijk werk voor LHBT tieners. Daarbij worden ervaringsdeskundigen (roze ouderen ambassadeurs en voorlichters) uitgenodigd. Omdat een flink percentage van de welzijnsopleidingen bestaat uit stages, biedt EduDivers suggesties voor hoe docenten als stagebegeleider kunnen checken en coachen hoe LHBT sensitiviteit ook echt aan de orde komt in de stages.

LHBT-studenten worden betrokken bij het project door hen te ondersteunen bij het oprichten van GSA's in hun ROC. Ze worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een nationale klankbordgroep voor het project.

betrekken opleidingscoördinatoren

Om ervoor te zorgen dat de gestimuleerde aandacht niet alleen beklijft op het persoonlijke niveau van de betrokken docenten en studenten, worden de cursus managers geadviseerd over hoe zij de aandacht structureel kunnen integreren in de lessen en de opleiding. Het gaat daarbij om managementbesluiten en logistieke coördinatie van de uitvoering daarvan, het reserveren van een budget en controle door het management dat er blijvende inzet is van de medewerkers.
In 2015 worden er op 10 opleidingen pilots uitgevoerd. Aan het eind van het jaar zal een handleiding uitkomen over hoe men deze methode op een ROC kan uitvoeren. Het is de bedoeling om vanaf 2016 de methode ook in alle andere welzijnsopleidingen uit te rollen.