MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

unesco neemt resolutie tegen gender gerelateerd geweld aan

28 april 2015 - Op 16 april nam de Raad van Bestuur van UNESCO een historische resolutie "Leren Zonder Angst " aan. De resolutie veroordeelt gender gerelateerd geweld in en rond scholen.

oproep om nationaal actieplan te maken

De resolutie was een initiatief van Frankrijk en ondersteund door Nederland. Hij werd ondertekend door 58 landen (30% van het totale aantal leden van UNESCO) . De resolutie erkent dat "geweld tegen kinderen en gender gerelateerd geweld op school een verwoestende uitwerking op de waardigheid van kinderen en op hun mensenrechten. het geweld vormt een belangrijk obstakel voor het gelijke recht op onderwijs voor iedereen en gelijkheid van mannen en vrouwen op alle niveaus van onderwijs en inclusieve, transformationele en duurzame ontwikkeling ".
De resolutie doet ook een beroep op regeringen om een nationaal beleid te maken en actieplannen om veilige, niet-gewelddadige, inclusieve en effectieve leeromgevingen voor alle jongens en meisjes te bevorderen.

meenemen van seksuele diversiteit

De resolutie lijkt niet specifiek rekening te houden met seksuele diversiteit. Hij lijkt op het eerst gezicht alleen te gaan over traditionele gender stereotypen door te verwijzen naar een veilige omgeving "voor alle jongens en meisjes". Toch is het een stap voorwaarts dat er nu ook internationale aandacht komt voor alle gender gerelateerd geweld in scholen. Ook kan de resolutie worden uitgelegd als erkenning dat ook jongens slachtoffers van gender gerelateerd geweld kunnen zijn.
In het geval van de Nederlandse regering is dit een kans om gender gerelateerd en homofoob en transfoob geweld expliciet op te nemen in de anti-pestwet en de sectorraden te verzoeken dit mee te nemen in het Actieplan Sociale Veiligheid.

gale vraagt om feedback voor de de UNESCO roadmap

De resolutie nodigt de directeur-generaal van UNESCO uit om de volgende Raad van Bestuur een roadmap of stappenplan voor te leggen over een verbeterde bestrijding van de gender gerelateerd geweld op scholen. GALE zal in samenwerking met EduDivers een advies aan de directeur-generaal uitbrengen over er in de roadmap aandacht kan zijn voor transgender kwesties en voor een veilige omgeving voor jongens en meisjes die niet voldoen aan de traditionele gender stereotypen. EduDivers roept lezers op om voorbeelden van het pesten van transgenders en van jongens die behandeld worden als "mietjes" en meisjes die gepest worden omdat ze te "butch" zijn.

Bron: UN passes resolution on school related gender based violence
De resolutie: Learning Without Fear