MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

lhbt studenten in mbo driemaal zo vaak gepest

14 mei 2016 - Ruim 88% van de mbo-studenten en 91% van het personeel voelt zich in hun school veilig. Maar LHBT studenten zijn wel bijna driemaal zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld. Waar bijvoorbeeld 1,4% van de heteroseksuele studenten slachtoffer is van vandalisme, bedraagt dat percentage voor LHBT-studenten 4,3. Dat komt uit de MBO veiligheidsmonitor over 2014 en 2015.

tussen 5% en 25% mbo studenten heeft moeite met lhbt

Vijf van de studenten geeft aan moeite te hebben met homo- en biseksuele medestudenten. Driekwart van de studenten heeft geen problemen met LHBT studenten.
Voor alle vormen van psychisch fysiek geweld samen blijkt dat homoseksuele en biseksuele studenten bijna drie keer vaker slachtoffer worden dan heteroseksuele studenten. Daarbij loopt het percentage slachtoffers onder LHBT studenten flink op tot ruim 1 op de 5. Studenten die twijfelen over hun geaardheid of deze niet willen prijsgeven, nemen een tussenpositie in. Een dergelijk patroon is voor alle vormen van psychisch fysiek geweld zichtbaar, behalve voor lichamelijk geweld. 1 op de 7 LHBT studenten is in het voorgaande semester gepest of gediscrimineerd, tegen minder dan 1 op de 20 heteroseksuele studenten. Waar 1,4% van de heteroseksuele studenten slachtoffer is van vandalisme, bedraagt dat percentage voor LHBT studenten 4,3.
Ook zwaardere vormen van agressie komen duidelijk vaker voor onder homo- en biseksuele studenten. Ruim 5% is bedreigd en een iets grotere groep is ongewenst seksueel benaderd.
Van de homo- en biseksuele studenten voelt zich 91% zich veilig in de lesruimten, 88% in de school en 87% op het terrein en in de omgeving van de school.
De monitor besteedt voor het eerst aandacht aan een specifieke doelgroep: LHBT’ers (lesbisch, homo, bi en transgender) . Rien van Tilburg (waarnemend voorzitter MBO-raad): “Om discriminatie van en geweld tegen deze studenten en medewerkers tegen te gaan is het belangrijk dat scholen weten hoe veilig zij zich voelen.”

een derde van docenten is open over homo/lesbische voorkeur

Rien van Tilburg: “Ongeveer 30% van de medewerkers in de scholen kent collega’s die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. Ongeveer hetzelfde percentage geeft les aan LHBT-studenten.” Binnen het eigen team durven vrijwel alle LHBT-ers open te zijn over hun geaardheid. “En een derde daarvan is daarover ook open tegenover studenten. Ze geven ook aan dat hun geaardheid nauwelijks een rol speelt in de verstandhouding met collega’s en studenten.”

De aandacht voor een veilig sociaal klimaat voor LHBT medewerkers blijkt op de meeste instellingen nog beperkt. Op een derde van de instellingen krijgt het thema de laatste jaren aandacht. Aan de andere kant is het op 4 op de 10 instellingen geen issue in het sociale veiligheidsbeleid.

algemene veiligheid toegenomen

De monitor besteedt voor het eerst aandacht aan een specifieke doelgroep, dus we weten niet of er een toename of afname is. Sinds 2002 meet expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) in nauwe samenwerking met het mbo om de 2 tot 3 jaar de sociale veiligheid onder studenten (bijna 500.000) en medewerkers (ruim 30.000). De vandaag verschenen monitor is de 6e in een reeks. Deze meting laat zien dat de inspanningen rond veiligheid van MBO's resultaat opleveren.

Steeds minder studenten en docenten krijgen te maken met materiële of psychische of fysieke agressie door anderen. Ongeoorloofd gedrag zoals frequent spijbelen en wapenbezit onder studenten neemt verder af. De daling van psychisch fysieke agressie zet verder door. “De daling sinds 2002 werd in 2008 onderbroken,” zeg Van Tilburg. “Bij de meting in 2011 werd zichtbaar dat de scholen dat wisten te keren.” Was in 2002 nog 14% van de bol (Beroeps Opleidende Leerweg) studenten en 11% van de bbl studenten (Beroeps Begeleidende Leerweg) slachtoffer, in 2014/2015 is dat aantal gedaald naar respectievelijk 6% en 2%.

Het percentage studenten dat frequent spijbelt daalt in de bol opleidingen nog altijd, bij de bbl opleidingen is het percentage vergelijkbaar met de vorige meting in 2011. Rien van Tilburg: “Helaas is het percentage studenten dat incidenteel spijbelt wel weer toegenomen. Als redenen geven studenten op geen zin of zich verslapen te hebben. Ook het rooster of het vak zelf kunnen een reden zijn.”

Van het onderwijzend personeel heeft 7% hiermee te maken, van het ondersteunend personeel ziet 6% zich hiermee geconfronteerd. “Verontrustend is dat het hier veelal gaat om pesten en soms ook om seksuele intimidatie,” zegt Van Tilburg. “Ook zien we dat ten opzichte van de vorige meting dat het percentage ondersteunend personeel dat hier last van heeft, iets is gestegen.”

Bron: ECBO