MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

edudivers en gale komen met e-cursus voor docenten

28 augustus 2016 - Vandaag presenteren EduDivers en GALE een novum: de eerste e-cursus over seksuele diversiteit voor docenten in het middelbaar onderwijs. De cursus is gratis tot het eind van dit jaar. Daarna moeten scholen ervoor gaan betalen. De cursus is beschikbaar in het Nederlands, maar ook in het Engels, Spaans, Italiaans en Baskisch. Men kan zich hier aanmelden.

uitleg hoe angst leidt tot discriminatie

In de cursus staat centraal hoe je kunt omgaan met negatieve en bevooroordeelde reacties van leerlingen. De cursus geeft veel informatie over seksuele diversiteit zelf en hoe je allerlei concrete vragen kunt beantwoorden. Maar tegelijkertijd benadrukt de cursus dat goede voorlichting eigenlijk niet gaat over feiten, maar meer over houding. Leerlingen met een negatieve houding nemen kennis niet echt op. Daarom geeft de cursus veel aandacht aan hoe je een houding kunt veranderen.
Volgens EduDivers is een negatieve houding altijd geworteld in angst. Angst dat je zekerheden worden aangetast, bijvoorbeeld of je wel een echte man bent als het homo's accepteert. Om duidelijk te maken hoe dit werkt, ontwikkelde EduDivers het model van de discriminatiespiraal. Om de vicieuze cirkel van discriminatie te doorbreken, moeten docenten hun leerlingen leren hoe ze met die angst kunnen omgaan. De discriminatiespiraal biedt ook aanknopingspunten hoe een school als organisatie discriminatie kan tegengaan, en dat vergt meer dan een incidentele les.

systematische aandacht voor houdingsverandering

De cursus bestaat uit vijf modulen, die elk weer uit diverse topics bestaan. Elk topic bestaat uit een tekst met daarna een quiz.
De eerste module geeft basiskennis over seksuele diversiteit. In die module worden veel misverstanden die bij leerlingen uit de weg geruimd. Sommige "feiten" passen niet altijd prettig in traditionele emancipatieverhalen. EduDivers stelt daarbij de vraag of je dan wilt liegen voor een beter effect of dat je een andere manier van voorlichting kiest.
De tweede module gaat over hoe je de school meer LHBTI vriendelijk kunt maken. Dit gaat vooral over hoe je als docent houdingen kunt verbeteren. Er is ook aandacht voor hoe de school dit structureel kan aanpakken. Want als slechts één docent beter lesgeeft, heeft dan weinig invloed op de LHBTI vriendelijkheid van de schoolcultuur.
De derde module gaat over hoe je als docent les kunt geven en in kunt gaan op vragen en opmerkingen. In dit deel zitten veel praktische voorbeelden van hoe je kunt ingaan op vragen en ook welke werkvormen je kunt gebruiken.
De vierde module gaat over hoe je de dingen die in deze cursus geleerd hebt, ook in de praktijk kunt gaan toepassen. De vijfde en laatste module is een evaluatie op basis waarvan EduDivers en GALE deze cursus geregeld kunnen verbeteren.

beginnerscursus; er komen vervolgcursussen

Oorspronkelijk was de cursus anderhalf keer zo lang. Het bleek voor de buitenlandse partners echter ondoenlijk om al het materiaal te vertalen binnen het projectbudget. Daarom is besloten de cursus in te korten. Daardoor beschouwen EduDivers en GALE de huidige cursus als een beginnerscursus. Er wordt gewerkt aan een uitbrengen van een cursus voor gevorderden. Daarin komt meer aandacht voor lesgeven aan moeilijke doelgroepen zoals orthodoxe gelovigen, interculturele aspecten, LHBTI specifieke leerlingenbegeleiding en voor schoolorganisatieverandering. Daarnaast denkt GALE aan een derde cursus voor "experts", die bedoeld is voor universiteiten en professionele schoolbegeleiders. De expertcursus zal aandacht besteden aan landelijk en internationaal beleid, dilemma's in het ontwikkelen van onderzoek, beleid en implementatie, effectieve schoolbegeleiding en hoe je schoolprogramma's ontwikkelt.

beschikbaarheid van de cursus voor belangenorganisaties

Lokale belangenorganisatie mogen de cursus of onderdelen ervan niet overnemen. Wel kunnen zij voor hun vrijwilligers korting krijgen als de cursus vanaf 2017 betaald moet worden. Daarnaast kunnen lokale belangenorganisaties een deal maken met EduDivers over het gebruik van de cursus. Als zij reclame maken voor de cursus onder docenten en die gaan betaald deelnemen, kan krijgt de belangenorganisatie een deel van het cursusgeld.

De e-cursus is ontwikkeld in het kader van een Europees project "LeGoP" (legop.tk). Het was een samenwerkingsproject van GALE met scholen en diversiteitorganisaties in Nederland, Italië en Spanje (Baskenland). De technische en inhoudelijke voorbereiding van de cursussen is echter ook al eerder opgedaan in het kader van de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit en op basis van subsidie daarvoor van het Ministerie van OCW. Life versies van de cursus zijn ook al eerder gegeven in Europees verband. GALE organiseert jaarlijks een vijfdaagse cursus in het zonnige Sitges.