MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

meer aandacht voor seksuele diversiteit in het mbo

19 september 2016 - Het Ministerie van OCW heeft besloten om COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers nog eens 2 jaar te financieren voor een vervolgproject in het mbo. Dat melden de partners in de derde nieuwsbrief "Seksuele diversiteit in het mbo" die vandaag uitkwam. In de nieuwsbrief staan artikelen over de evaluatie en de producten van het vorige project, een preview van het nieuwe project en samenvattingen van recente onderzoeken die aantonen dat zo'n project nog hard nodig is. De nieuwbrief is hier te downloaden.

aandacht nog hard nodig volgens onderzoek

Voor de zomervakantie bleek al uit de mbo-veiligheidsmonitor dat ruim 88% van de mbo-studenten en 91% van het personeel voelt zich in hun school veilig. Maar LHBT studenten zijn wel bijna driemaal zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld. Waar bijvoorbeeld 1,4% van de heteroseksuele studenten slachtoffer is van vandalisme, bedraagt dat percentage voor LHBT-studenten 4,3. De MBO-raad (besturenraad) constateert dan ook dat scholen dit inzicht nodig hebben om aandacht te geven aan seksuele diversiteit.
Vorige week kwam de Onderwijsinspectie met een rapport over veiligheid van LHB in sacholen. De Inspectie constateert dat er in het mbo maar weinig aandacht is voor seksuele diversiteit. Overigens gelden de kerndoelen niet voor het mbo. Dat is omdat mbo's zo'n breed scala aan opleidingen en niveaus bieden. De kwaliteitseisen voor mbo's zijn vastgelegd in "kwalificatiedossiers" per opleiding. In de kwalificatiedossiers staan momenteel wel eisen aan cliëntvriendelijkheid, maar dat wordt momenteel nog niet doorgetrokken naar diversiteit of seksuele diversiteit.

nieuw project, dezelfde formule

Het nieuwe project heeft dezelfde formule als project dat in de afgelopen 1,5 jaar liep. Opleidingen worden benaderd door Theater AanZ met een tijdelijk gratis aanbod van de mbo voorstelling "Geen Gezicht". Daartegenover staat dat de opleiding belooft een (gratis) training door EduDivers en AanZ voor docenten te plannen en met het opleidingsteam werkt aan structurele inbedding van seksuele diversiteit in de opleiding. EduDivers begeleid de inbedding met advies. Voor die inbedding is een toolkit ontwikkeld. Parallel aan de activiteiten met docenten en managers benadert COC Nederland studenten om te bekijken of ze een GSA willen oprichten. Het COC en EduDivers werken samen aan het creëren van draagvlak om aandacht voor seksuele diversiteit in de kwalificatiedossiers in te bouwen.
In het nieuwe project zal EduDivers scholen ook ondersteunen bij het invullen van een keuzemodule "diversiteit" (een specialisatie voor extra geïnteresseerde studenten), en het COC en EduDivers zullen goede ervaringen beschrijven en verspreiden om ook niet-deelnemende mbo's te inspireren aandacht te gaan geven aan seksuele diversiteit.

formule in principe effectief, maar meer is gewenst

In opdracht van de projectgroep evalueerde het ITS (een onderdeel van de Radboud Universiteit in Nijmegen) het project op effect. Het onderzoek bestond uit een voor- en nameting onder docenten en managers en uit een serie interviews met de leidinggevende en inhoudelijk betrokken docenten aan het eind van het project.
Het ITS trekt een aantal belangrijke conclusies:

  1. Het aanbod slaat erg goed aan op de mbo's. Het aantal docenten die denkt dat het project "veel effect" heeft gaat van 7% naar 24%, een verdriedubbeling dus. 53% van de docenten denkt na het project dat het project een "gemiddeld effect" heeft.
  2. De docenten zijn enthousiast geworden de kwaliteit van de voorstellingen van Theater AanZ, de EduDivers training en de GSA formule die wordt ondersteund door COC Nederland. Het recept is goed.
  3. Waar de integratie van seksuele diversiteit minder goed verliep, had dat deels te maken met een matige betrokkenheid van de opleidingsmanagers. Leiderschap blijkt van doorslaggevend belang te zijn.
  4. Docenten vinden het thema seksuele diversiteit een van de meest lastige onderwerpen om te bespreken. Of en hoe ze dat doen hangt - als de manager niet bijstuurt - sterk af van hun persoonlijke ervaring en belangstelling. In zo'n situatie spelen LHBT rolmodellen onder studenten en docenten een grote rol.