MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

schorer lezing gaat over bestrijding schijntolerantie

10 november 2017 - Er zijn in Nederland nog wel een paar echte homo/transfoben, maar meestal hebben we te maken met schijntolerantie: men zegt er geen moeite mee te hebben, maar het moet niet te dichtbij komen. Praten over seksuele diversiteit stuit op structurele desinteresse. En organisaties zeggen dat het bij hen niet speelt, dat er geen vraag is, dat het niet (nooit) urgent is, en dat als ze het wel aan de orde zouden stellen, het teveel problemen zou veroorzaken. Dat noemen we "moderne homo/transfobie". Hoe gaan we daarmee om? Daar gaat de Schorerlezing van 10 januari over.

De volgende Schorer lezing wordt door twee mensen samen gegeven, Laurens Buijs, sociaalwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en Hanneke Felten, onderzoeker en projectleider van Movisie, het kennisinstituut voor Sociale Vraagstukken.

laurens buijs: micro-uitsluiting

Laurens Buijs betoogt dat Nederlanders een positief beeld hebben over de stand van zaken rond de emancipatie van seksuele- en genderdiversiteit. Velen denken dat die emancipatie zo ongeveer voltooid is. Maar recent onderzoek laat zien dat ‘moderne uitsluiting aan de orde van de dag is. Op scholen heeft dat allerlei consequenties. Buijs gaat in op hoe naast de ‘ouderwetse’ vormen van discriminatie, ‘micro-uitsluiting’ plaatsvindt door uiteenlopende vormen van nieuwe normering, disciplinering en stigmatisering.

hanneke felten: wat werkt

Hanneke Felten gaat in op wat we kunnen doen aan zowel de moderne uitsluiting als aan de al langer bekende vormen van discriminatie en uitsluiting van LHBT’s. Hoewel Nederland actief is bij de bestrijding van de negativiteit ten aanzien van homoseksuelen - en soms ook al ten aanzien van transgenders en biseksuelen - is weinig bekend of onze methoden om homo- en transfobie te bestrijden werken of niet. Sommige methoden lijken zelfs contraproductief te kunnen werken. Felten legt tijdens de Schorerlezing uit wat we inmiddels wel en niet weten over wat werkt en waarom we juist nu kwaliteitseisen moeten gaan stellen aan de LHBT emancipatie.

waar en hoe aan te melden

Datum/tijd
10 januari 2017
15:30-17:00 lezing
17:00-18:30 borrel

Plaats
Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Route naar Hogeschool Leiden (vlakbij Leiden CS)
Aanmelden (gratis): www.edudivers.nl/schorerlezing

Link naar uitnoding als pdf