MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

onafhankelijke vn expert wil aandacht voor lhbti in scholen

19 december 2016 - De nieuwe onafhankelijke expert van de VN over "bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit" blijft in functie. Dit werd duidelijk na een tweede aanval van een blok van 77 landen. Vitit Muntarbhorn hield een speech tijdens de Wereldconferentie ILGA in Bangkok, waar hij vertelde dat hij zijn mandaat niet zal beperken tot fysiek geweld, maar zich ook zal inzetten voor bestrijding van pesten en discriminatie in scholen.

Afbeelding: Vitit Muntarbhorn het geven van een keynote speech tijdens de Wereldconferentie ILGA in Bangkok, november 309 (foto ILGA World).

muntarbhorn wil ook actief zijn op onderwijs

De functie van de onafhankelijke deskundige werd in juni ingesteld door de Mensenrechtenraad van de VN. Vitit Muntarbhorn, die voor de functie werd aangewezen, is emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok. Hij werd benoemd in september en is formeel van start gegaan op 1 november 2016. De taak is een onbetaalde functie, maar in het VN-systeem worden "onafhankelijke experts "worden gezien als echte onafhankelijke deskundigen die onpartijdig advies kunnen bieden.

Bij een keynote speech voor de ILGA Wereldconferentie, gaf Muntarbhorn 5 prioriteiten aan waaraan hij wil werken: decriminalisering, depathologisatie, de erkenning van transgenders , culturele integratie van gender diversiteit en "empathisering". Vooral de laatste twee zijn relevant voor leraren en voorlichters. Muntarbhorn definieert "culturele integratie van gender diversiteit" als de integratie van LGBTI mensen in alle organisaties, met andere woorden: mainstreaming. Met "empathisering" bedoelt Muntarbhorn dat er een meer op sensitieve benadering moet komen in het onderwijs en dat kinderen van jongs af moeten leren dat mensen niet binair mannelijk of vrouwelijk zijn en dat geweld en discriminatie in de opvoeding en op school op dat punt aangepakt moet worden. Daardoor moeten leraren, ouders, gemeenschappen en kinderen leren en gaan nadenken over een meer inclusief begrip van seksuele en genderdiversiteit.
GALE (de Global Alliance for LGBT Education) heeft een brief aan de onafhankelijke deskundige gestuurd om te overleggen over hoe zij kan samenwerken op deze onderwijsprioriteiten.

continue tegenwerking van "traditional values coalitie"

Er is echter een blok van 77 landen in de VN , die herhaaldelijk hebben geprobeerd om de oprichting van het mandaat en de uitvoering ervan te blokkeren. Het blok is samengesteld uit landen uit Afrika, het Caribische gebied en de islamitische staten, en ook Rusland en China. Ze werkten in de afgelopen jaren al samen om het creëren van een mandaat tegen te houden. Hun belangrijkste argument is dat LHBTI geen universele mensenrechten verdienen, omdat in sommige culturen homoseksueel gedrag en geslachtsafwijkend gedrag worden gezien als een zonde of een bedreiging voor de lokale tradities.
Toen ze er niet in slaagden om het mandaat zelf tegen te houden, diende een groep van Afrikaanse staten een resolutie in bij de "Derde Commissie van de Raad voor de Mensenrechten" om "tijd te geven voor verder overleg om de rechtsgrondslag van het mandaat te bepalen". Met andere woorden: om alsnog aan te tonen dat LGBTI geen mensenrechten verdienen. Bijna 900 organisaties uit 157 landen zijn toen gemobiliseerd om het mandaat te ondersteunen. Met een kleine meerderheid stemde men in de "Derde Commissie" tegen de vijandige resolutie, waardoor hij niet werd aangenomen. Toch probeerde de "traditional values" coalitie het een paar weken later nog een keer. Tijdens de plenaire vergadering van de Algemene Vergadering van de VN werd en soortgelijke resolutie ingediend. Gelukkig werd ook deze resolutie met een paar stemmen weggestemd.
Deze vorm van verzet tegen een onafhankelijk deskundige is ongehoord in de VN: men heeft nog nooit eerder een mandaat voor een onafhankelijke deskundige betwist nadat het werd opgericht. Zelfs toen de "traditional values" coalitie alle stemmingen had verloren, maakten de vijandige landen duidelijk dat ze niet van plan zijn om samen te werken met de onafhankelijke deskundige.