MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

apart zetten van homoleerling is bad practice

19 april 2016 - Enkele dagen geleden kwam in het nieuws dat Maicke van de Belt, een leerling van De Nieuwe Veste in Coevorden, door zijn school "uit bescherming" apart les kreeg nadat hij ernstig gepest was vanwege zijn homozijn. Na heftige protesten besloot de school na een paar dagen dat ze op de verkeerde weg waren. Peter Dankmeijer van EduDivers zegt over het voorval: "het apart zetten van gepeste LHBT leerlingen is een standaardpraktijk op scholen. Het is maar één van de standaardfouten die scholen maken. Het is hoog tijd dat er een lijst komt van zulke bad practices en suggesties voor alternatieve maatregelen."

escalatie

Maicke werd gepest nadat hij ervoor uit was gekomen dat hij homo is. Hij zei: "Ik had helemaal niet verwacht dat mijn klasgenoten daar moeilijk over zouden doen. De eerste maanden was dat ook niet zo, maar dit schooljaar begon het getreiter. Schelden, me laten struikelen; dat soort zaken. Zowat iedere dag is het raak. Mijn schoolprestaties lijden er echt onder. Volgens begeleiders komt dat door de pesterijen".
Uiteindelijk escaleerde de zaak. Maicke werd door een groep meisjes beschuldigd dat hij zat te roddelen. Volgens Maicke was hij op dat moment helemaal klaar met de pesterijen. Hij haalde als eerste uit naar een van de meiden. "Er kwamen direct drie meisjes op mij afgestoven. Er werd er wat geduwd en getrokken."

apart zetten als bescherming

In het Dagblad van het Noorden reageert directeur Ben Karstenberg. Het is duidelijk dat hij nauwelijks weet wat er speelt. "Of er fysiek geweld tegen hem is gebruikt, weet ik niet. Wel is de jongen verbaal belaagd. Het was niet verstandig hem daarna in de klas te laten zitten. Hij krijgt tijdelijk in een beschermde omgeving onderwijs op school."

Dankmeijer: "Het apart zetten van LHBT leerlingen, maar ook van LHBT docenten, is schering en inslag. Ik hoor verschrikkelijke verhalen die nooit de media halen. Homodocenten die de sleutel krijgen van de achterdeur omdat ze niet zonder bespuugd te worden via het schoolplein de school binnen kunnen komen. Leerlingen die hun lunch ""mogen" eten in een apart lokaal in plaats van in de kantine. En de betrokken schoolleiders denken in die gevallen echt dat ze een goed daad verrichten. Ze lijken dan een bord voor hun kop te hebben wat betreft de sfeer op school.

pubergedrag is geen homohaat

Karstenberg laat ook merken dat de school de coming-out van hun leerling niet echt heeft begeleid. "Het uit de kast komen was voor hem, maar ook voor zijn klas wennen", zegt hij, "Pubers reageren zoals ze reageren. Ze maken er grapjes over, die leiden tot reacties. Zijn omgeving moet eraan wennen. De jongen is heel eerlijk geweest over zijn situatie. Dan is het niet leuk als er telkens grappen over worden gemaakt."
De schooldirecteur vindt dat er in de klas al veel aandacht is besteed aan het voorval. Hij zegt het maatschappelijk werk, de mentor en de jeugdconsulent te hebben betrokken. "Er zijn verscheidene gesprekken geweest, juist ook met zijn medeleerlingen. Het is niet zo dat zijn veiligheid op school in het gedrang is, maar op wat er daarbuiten gebeurt heeft de school weinig invloed. Het heeft ook niet zozeer met homohaat te maken. Het zijn pubers die op elkaar reageren. Dat stapelt zich op. Leerlingen spannen tegen hem samen. Natuurlijk wordt de jongen zo goed als mogelijk op school verdedigd, maar daarin moet je ook niet doorschieten. Zoiets kan zich tegen de jongen keren."
Volgens Maicke is er wel degelijk sprake van homohaat. "Het is gewoon discriminatie. Ik wil naar een andere school, want zo kan het niet langer."
Dankmeijer: "Directeuren en docenten doen vaak alsof ze bij haatincidenten en structureel pesten met onverwachte en onveranderbare natuurverschijnselen te maken hebben. Dat er ook iets buiten de school speelt is ook een standaard argument om hun machteloosheid te benadrukken. Met internetpesten lukt dat afhouden tegenwoordig nog beter dan vroeger. Op die manieren pretenderen ze dat ze geen aandeel hadden of konden hebben in de incidenten. Dat is een ontkenning van hun zorgplicht en van hun verantwoordelijkheid voor een goed schoolklimaat."

publiciteit

Toen bleek dat de school geen structurele maatregelen nam, heeft Maicke zijn situatie aangekaart op de Facebook-pagina Rutger Zegt Nee Tegen Pesten. De beheerder Rutger de Jager uit Brielle komt op voor scholieren die zijn gepest. Rutger nam contact op met de school en de gemeente Coevorden. Maar er kwam past echt actie toen het Dagblad van het Noorden het bericht op Facebook oppikte en het COC met een persbericht kwam.
Dankmeijer: "Negatieve publiciteit voelt voor een school soms als een groter en in ieder geval urgenter probleem dan een niet functionerend veiligheidbeleid. Het zoeken van publiciteit kan dus een stok achter de deur zijn. Het lijkt erop dat het in dit geval heeft geholpen. Maar ik zie ook dat scholen soms juist nog verder in de ontkenning schieten. Dan eindigt de crisis ermee dat de leerling naar een andere school moet."

Bronnen: Dagblad van het Noorden, Roze Golf