nieuws

europese leerkrachten kampen nog steeds met homofobe/transfobe houding

16 maart 2016 - In een nieuw rapport dat vandaag werd gelanceerd in het Europees Parlement, komt de FRA (Fundamental Rights Agency) met de resultaten van een Europees interviewonderzoek. Het rapport concludeert dat leerkrachten in Europa nog steeds een negatieve houding hebben ten opzichte van LHBT. FRA concludeert dat een dergelijke onprofessionele houding een bedreiging vormt voor de rechten van LHBT leerlingen en dat ze de Europese strijd tegen discriminatie en hate crime zal belemmeren.

gebrek aan objectieve informatie op scholen

Het rapport FRA "Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people" analyseert de standpunten en de houding van de zogenaamde plichtdragers jegens LHBT op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van de rechtshandhaving en de gezondheidszorg . De belangrijkste bevindingen zijn:

  1. Er is een gebrek aan objectieve informatie over seksuele geaardheid en genderidentiteit in scholen. Dit kan leiden tot pesten, en dwingen LGBT jongeren hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te verbergen.
  2. Alle professionele groepen hebben lage niveaus van bewustzijn en kennis over LGBT behoeften. Hun sociale houding is vaak vijandig tegenover LHBT. Deze negatieve houding leidt tot negatief en dus onprofessioneel gedrag.
  3. Bij rechtshandhavend personeel zoals de politie ontbreekt vaak het bewustzijn over discriminatie waarmee LHBT worden geconfronteerd en men heeft onvoldoende kennis van hun kwetsbaarheid voor hate crime.
  4. Er is behoefte aan beroepsopleiding en deskundigheidsbevordering om met name vooroordelen te verhelpen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid en kwaliteit van gezondheidszorg voor transgenders is ongelijk verdeeld over de EU en er is behoefte om de capaciteit en het bewustzijn van zorgverleners te versterken.

de lgbti intergroep van het europees parlement roept op tot meer actie

Het rapport beveelt aan dat de lidstaten moeten samenwerken met de onderwijsautoriteiten en scholen om gerichte campagnes formuleren helpen om scholen veiliger en vriendelijker plek voor holebi's.
EU-wetgeving en het beleid worden gezien als de belangrijkste stimulans om nationale inspanningen voor LHBTI gelijkheid te bevorderen.
Als reactie op het rapport, zei LGBTI Intergroup vice-voorzitter Fabio Massimo Castaldo: "Waarom geloven sommige artsen nog steeds dat homoseksualiteit een ziekte is? Waarom zijn scholen nog te vaak onveilige plaatsen voor LHBTI leerlingen? (...) We moeten veel harder werken om ervoor te zorgen dat het recht op onderwijs, gezondheidszorg en eerlijke behandeling in gelijke mate wordt genoten door iedereen."
Sirpa Pietikäinen, tevens vice-voorzitter van de Intergroup voor LGBTI-rechten, voegde toe: "De resultaten van dit rapport zijn een goede herinnering dat, ondanks verbeteringen in de juridische situatie, we er nog niet zijn. Vooroordelen, discriminatie en geweld verhinderen nog steeds dat LHBTI goede toegang hebben tot scholen, ziekenhuizen en de politie."