nieuws

legop project brengt eerste nieuwsbrief uit

20 februari 2016 - Het Europese LeGoP project bracht in februari haar eerste nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief beschrijft kort het project en welke producten het gaat maken. De nieuwsbrief kan hier worden gedownload.

vijf partners

Het project wordt geleid door het wetenschappelijk lyceum "Gaetano Salvemini" (vergelijkbaar met VWO/Gymnasium) in Bari. De andere Italiaanse partner is het "Consortium Elpendù", ook uit Bari. Elpendù brengt binnen het project vooral deskundigheid over gendergelijkheid en met name binnen organisaties van een voor gehandicapten. In Spanje werkt het project via Axular Lizeoa (lyceum), een middelbare school die een voortrekker is op het terrein van ICT en andere gespecialiseerde middelen om inclusief onderwijs aan te bieden. In Spanje werken we ook met GUREAK, een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de integratie van kwetsbare mensen door training via nieuwe technologieën, zoals ICT. GALE, de Global Alliance for LGBT Education traint en ondersteunt de partners bij de activiteiten gericht tegen homofobie in scholen en bedrijven.

drie producten

De aanpak houdt in dat drie van de partners in samenwerking met de scholen elk een eigen product ontwikkelen. GALE zal een e-learning cursus voor docenten ontwikkelen en ook een versie voor commerciële bedrijven en non-profit organisaties maken. Elpendú ontwikkelt samen met "Gaetano Salvemini" een toolkit met interactieve methoden voor sociale integratie. GUREAK ontwikkelt een curriculum voor het gebruik van nieuwe (ICT) technologieën die kunnen helpen om leerlingen met leermoeilijkheden te ondersteunen.
Tijdens internationale uitwisselingsbijeenkomsten worden de producten gepresenteerd, uitgeprobeerd en becommentarieerd. Daarbij nemen steeds zowel leerlingen, docenten en externe experts deel. Tijdens de uitwisselingsbijeenkomsten, die steeds een week duren, organiseren de leerlingen ook bewustwordingscampagnes en acties in de school en daarbuiten.