MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

movisie presenteert lesmateriaal voor mbo-hbo welzijn

14 januari 2016 - MOVISIE publiceert een serie “stappenplannen” om les te geven over seksuele diversiteit voor mbo en hbo zorgopleidingen. De handreikingen geven tips voor wat men kan doen in de klas, maar gaat niet in op hoe docenten kunnen omgaan met in het mbo vaak heftige emoties van studenten.

drie stappenplannen

MOVISIE komt met drie “stappenplannen”: twee voor mbo instellingen (waarvan een over homo/lesbisch/biseksualiteit en een over transgenders) en een voor hbo opleidingen. De stappenplannen bevatten elk circa 30 pagina’s en geven handreikingen voor wat men kan doen in lessen. Elk stappenplan bestaat uit globale 3 stappen:

  1. Aandacht voor een respectvolle beroepshouding (bewustzijn kweken)
  2. Kennis overdragen, discussie over beroepshouding en vaardigheden oefenen
  3. Verdieping voor professionals die zelf hulpverlening gaan bieden

In de eerste stap wordt steeds geadviseerd om een gastspreker of een theater uit te nodigen of een film te laten zien. In de tweede stap worden hoorcolleges en een kennisquiz gepland, en discussies georganiseerd die studenten bewust maken van verschillen. Daarnaast worden rollenspellen en casusbesprekingen aangeraden om vaardigheden aan te leren. In de verdiepingsstap wordt geoefend met casuïstiek en gereflecteerd op de leerervaringen.
In de stappenplannen wordt verwezen naar concrete werkvormen. Deze werkvormen zijn te vinden op de database “seksuele diversiteit” op de website www.lerensignaleren.nl.

zwakke kanten

Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers, bestudeerde het materiaal, en is enigszins teleurgesteld. "Uit het project 'Seksuele Diversiteit in het mbo: een duurzame aanpak' blijkt dat docenten in het mbo best weten dat je een kennisquiz kunt doen, een homo/lesbische/transseksuele spreker kunt uitnodigen en over waarden en normen kunt discussiëren. Probleem is alleen dat ze zich geconfronteerd zien met leerlingen die feiten niet willen horen, heftig reageren op een gastspreker of theater en op grond van religieuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting weigeren om hun houding te heroverwegen. De stappenplannen geven voor zover ik kan zien geen suggesties hoe je daarmee omgaat, terwijl dat de kern van het probleem is."
Dankmeijer vindt ook dat de stappenplannen onvoldoende ingaan op hoe opleidingen structureel aan houdingsverbetering kunnen werken. "De indeling in 'bewustwording', en vervolgens via enkele oefeningen aandacht besteden aan kennis, houding en vaardigheden, is mijns inziens nog te weinig verbonden met een rode lijn in hoe zo'n opleiding structureel werkt aan een professionele open en empatische houding van studenten. Dat is zeker nodig in situaties waar de startsituatie en de achtergrond van de studenten vol zit met "belemmerende overtuigingen". Ik hoop dat het nu lopende mbo-project in maart nuttige aanvullingen en een context oplevert voor de MOVISIE handreikingen.