MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

onderwijsalliantie stelt vragen over dilemma's

25 maart 2016 - De Onderwijsalliantie heeft een lijst met vragen opgesteld die zij in het komende jaar beantwoord wil zien. De vragen gaan over waarom LHBTI-emancipatie tot nu toe geen vaste voet in scholen krijgt. De vragen zijn bedoeld als kick-off voor discussie en om scholen en LHBTI-beweging te mobiliseren tot meer gerichte acties.

regenboogsleutels en test

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit is een van de zogenaamde landelijke gay/straight alliances , oftewel samenwerkingverbanden tussen algemene organisaties en LHBTI-organisaties. Inmiddels werkt de alliantie als bijna 10 jaar samen, maar nog steeds zoekt men naar oplossingen voor dilemma's in het onderwijsveld. In de periode 2007-2012 ontwikkelde de alliantie een visie op wat scholen zouden kunnen en moeten doen. Ze ontwikkelde onder meer de regenboogsleutels, een tiental criteria waaraan scholen zouden moeten voldoen om LHBTI-vriendelijk beleid te hebben. Daarnaast ontwikkelde de alliantie de GeenID test waarmee een school haar beleid kan checken en twintig adviezen voor verbetering krijgt. Een dilemma bleek echter dat scholen geen belangstelling hadden voor zulke suggesties. Zelfs toen in 2012 de kerndoelen werden gewijzigd, bleef de belangstelling maar mondjesmaat.

mijnid campagne

Daarom besloot de alliantie zelf op scholen toe te stappen. In de periode 2012-2014 belden de alliantiemedewerkers elke maand alle scholen in een regio, en bezochten daarna de scholen die dat wilden. Dat was doorgaans zo'n 20% van de scholen. In de gesprekken brachten de alliantiemedewerkers samen met de school de situatie in kaart en kwamen tot een aantal aanbevelingen. De gezamenlijke aanbevelingen en wensen van alle scholen werden ook teruggekoppeld naar de wethouders onderwijs en welzijn van de betreffende gemeenten. Dit leverde een duidelijk beeld op van allerlei mogelijkheden maar ook van blokkades in scholen. En hindernissen in regio's, want lokale organisaties zag en de vragen vanuit scholen en de bemoeienis van de alliantie soms als concurrentie voor hun aanbod in plaats van als extra stimulans en steun om beter met scholen samen te werken.

stimuleren van scholen

Omdat de MijnID campagne dus niet genoeg impact bleek te hebben door de lokale hindernissen, maar ook doordat het aantal scholen met hulpvragen te groot werd voor een landelijke alliantie om aan te voldoen, werd besloten om de campagne eind 2014 stop te zetten. EduDivers ontwikkelt nu een concreet MijnID ondersteuningspakket voor scholen, dat eind 2016 beschikbaar zal komen.
De Onderwijsalliantie als geheel richt zich nu op het stimuleren en helpen voeren van discussie over hoe scholen zelf tot actie kunnen komen. De nu ontwikkelde vragen zijn daarvoor bedoeld.

zeven vragen

Het gaat om zeven vragen, die aansluiten bij het model dat Stichting School & Veiligheid heeft ontwikkeld om scholen aan het denken te zetten over hun anti-pestbeleid.

  1. Hoe toon je leiderschap bij het integreren van seksuele diversiteit in de school?
  2. Hoe weet je hoe veilig LHBTI zijn en welke maatregelen neem je op basis daarvan?
  3. Hoe plan je integratie van seksuele diversiteit; hoe ga je om met weerstand?
  4. Hoe gaan docenten om met anders-zijn van leerlingen binnen de groep?
  5. Hoe gaan docenten om met hun persoonlijke opvattingen en wat is professioneel gedrag?
  6. Hoe organiseert de school effectieve preventie (maatregelen en voorlichting)?
  7. Hoe gaat de school om met LHBTI-negatieve incidenten en met LHBTI coming-out?

Scholen en lokale organisaties kunnen de Onderwijsalliantie uitnodigen hierover een gesprek te komen voeren. Daarnaast kan men opmerkingen kwijt op de Facebookpagina van de Onderwijsalliantie.

Bron: onderwijsalliantie.nl.