nieuws

op elke school een gsa over mensenrechten

20 november 2015 - "Maak een GSA voor iedereen en over het thema mensenrechten". Dat was het advies van 40 leerlingen uit Nederland en Italië naar een week onderzoek en overleg over hoe een school lhbti vriendelijk zou kunnen worden.

de aanbevelingen

De leerlingen kwamen met 10 aanbevelingen:

  1. INTEGREREN: Iedereen moet voorlichting krijgen over seksuele diversiteit, want het is relevant voor iedereen. Het mogen geen extra of aparte lessen zijn, want dat benadrukt dat het “anders” is, wat je juist wilt tegengaan. De lessen moeten niet steeds hetzelfde herhalen maar iedere keer anders zijn. LHBTI voorlichters uitnodigen is een plus.
  2. SAMENWERKEN: De leerlingen moeten samenwerken met de leerkrachten om de inhoud van de lessen te bepalen. Leerkrachten moeten ook persoonlijk aanspreekpunt zijn voor leerlingen; onderwijs gaat niet alleen over feitjes leren maar over persoonlijk ontwikkeling. Daarom moeten leerkrachten open zijn en kunnen praten over gevoelige thema’s.
  3. DISCRIMINATIE ALLIANTIES: De leerlingen waren erg onder de indruk van hun gesprek met lesbische en homoleerlingen van enkele Gay/Straight Alliances. Na discussie daarover besloten ze dat elke school een alliantie zou moeten hebben, maar dat het beter zou zijn als die zich zou richten op het bestrijden van discriminatie in het algemeen.
  4. OMGANGSVORMEN: De leerlingen vinden dat elke school duidelijke schoolregels over omgangvormen zou moeten hebben, en dat de leerlingen elk jaar betrokken moeten worden bij het opstellen van die regels.
  5. DIVERSITEIT: De term "seksuele diversiteit" is beter dan "LHBTI". Het steeds maak blijven etiketteren van mensen werkt alleen maar stereotyperend en daardoor stigmatiserend. Bovendien moeten ook heterojongeren worden geëmancipeerd.
  6. TRAINING van leerkrachten is belangrijk. Anders kunnen ze geen goede lessen geven over seksuele diversiteit.
  7. HOTLINE: Scholen zouden een anonieme mail of telefonische hotline moeten instellen. Op die manier zouden leerlingen vragen kunnen stellen en hulp kunnen vragen aan andere leerlingen of aan docenten.
  8. MENTOR: De leerlingen willen graag één mentor die ze hun hele schoolloopbaan kunnen aanspreken. De docenten vinden dat moeilijk werkbaar en ze vinden dat leerlingen moeten leren om begeleiding van verschillende mensen te krijgen, maar de leerlingen vinden dat niet opwegen tegen de nadelen van een elk jaar wisselende mentor.
  9. INTERACTIEF: De leerlingen vinden dat de lessen meer interactief moeten zijn, zodat ze meer betrokken worden de kennis maar vooral vaardigheden beter kunnen verwerken.
  10. LEERLIJN: De leerlingen vinden dat scholen hun programma beter kunnen opbouwen. In plaats van modules en vakken met losse lessen, moeten het leerplan vanaf de eerste les in de brugklas tot de laatste examen les een duidelijk en samenhangende opbouw hebben. Zeker als het gaat om diversiteit.

symposium voor en door leerlingen

De aanbevelingen werden gedaan door 12 Nederlandse leerlingen van het Amsterdamse Hyperion College en 26 Italiaanse leerlingen in het kader van een uitwisselingsprogramma. Het programma wordt gefinancierd door de Europese Unie (Erasmus+ programma).
Het symposium was georganiseerd voor en door de leerlingen zelf. In de week voorafgaand aan het symposium deden zij een interactief programma waarin zij zelf kennis verzamelden, een schoolonderzoek deden, een voorlichtingsfilm maakten, de aanbevelingen voorbereidden en het symposium voorbereiden. Tijdens het symposium organiseerden leerlingen alles zelf.
Ook de inhoud van het symposium draaide om de leerlingen. Aan het begin van het symposium presenteerden de leerlingen hun aanbevelingen voor een LHBTI vriendelijke school (aanbevelingen 1-4). Vervolgens waren er ronde tafelgesprekken van leerlingen met ouders, docenten, Nederlandse activisten en voorlichters, buitenlandse activisten en een groep met onderzoekers en experts. Daarna trokken de leerlingen zich terug en beraadslaagden over de suggesties die ze uit de tonde tafels hadden gekregen. Het symposium eindigde met de presentatie door de leerlingen van hoe zij hun definitieve advies hadden bijgesteld op basis van de suggesties (aanbevelingen 5-10).

het symposium als methode

Het weekprogramma met een afsluitend symposium door leerlingen kan worden gezien als "good practice" zowel wat lesgeven als beleid betreft. EduDivers is dan ook gevraagd de werkwijze op papier te zetten en beschikbaar te stellen. Vragen hierover kunnen scholen en andere belangstellende stellen aan info@edudivers.nl.