nieuws

spannende lhbt workshops op 19 april

27 maart 2016 - Op de nationale studiedag Met Alle Respect, die op 19 april plaatsvindt, laat EduDivers ook drie bijzondere LHBT specifieke workshops geven. De workshops gaan over "omgaan met heftige vragen", "voorlichting door empathie" en "hoe jezelf je beste tool bent".

omgaan met heftige vragen

De workshop "omgaan met heftige vragen" is de meest populaire workshop van EduDivers. In deze workshop gaan we in hoe je als docent of voorlichter kunt omgaan met emotioneel geladen en heftige opmerkingen. Die komen vaak van Moslim leerlingen en de meer conservatieve christenen, maar zoals elke voorlichters weet, komen zulke vragen en opmerkingen eigenlijk in alle lessen over seksuele diversiteit wel voor.
De stelling van EduDivers is dat de heftige reacties niet voortkomen uit een gebrek aan kennis of met vooroordelen, en dat het dus ook geen zin heeft om je te richten op corrigeren van vooroordelen of het geven van feiten. De achtergrond van negatieve emoties is een framework van waarden en normen. Leerlingen vinden het eng als je daar van af wijkt, en reageren op afwijkingen van de norm met agressie of met "georganiseerde desinteresse". Niet alleen de leerlingen hebben daar last van. Ook als docent of als voorlichter voel je de angst of agressie in je opkomen als je de negatieve opmerkingen hoort. "Mijn broer de imam zegt dat alle homo's dood moeten". Het is lastig om dan onberoerd te blijven en daar neutraal op te reageren. Hoe herken je wat bij leerlingen en bij jezelf gebeurt, en hoe ga je daar vervolgens meer om? Daar gaat deze workshop over.
De workshop wordt op 19 april gegeven door Antoinette Kroes. Antoinette Kroes studeert academische pabo en werkt aan een basisschool. Als academische stage inventariseerde ze bij EduDivers welke elementen werkzaam zijn in effectieve programma's tegen homofobie. "Mijn passie ligt bij de verbinding van de academische theorievorming over wat werkt en de praktijk in de klas."

voorlichting door empathie

Aandacht besteden aan homoseksualiteit op school kan lastig zijn. Uit onderzoek (MOVISIE, september 2015) blijkt dat het gebruik van films hierbij erg effectief is doordat films identificatie en empathie bewerkstellingen. Maar welke films zet je dan in? Waar moet zo’n film aan voldoen? Zijn er algemene criteria?
EduDivers zocht dit samen met GALE uit in een internationaal project dat twee jaar duurde.
In deze workshop worden een tweetal films vertoond, waarna een discussie over de voor- en nadelen van de verschillende benaderingen volgt. Welke film zou jij kiezen? Waarom? wat is het effect op de leerlingen?
Deze workshop wordt gegeven door Ad van Dam, onderwijskundige, filmliefhebber en LHBT activist. Hij heeft o.a. het project Roze in Beeld ontwikkeld, www.rozeinbeeld.nl. Hij zegt: "films zijn een enorm goede binnenkomer. Een zegt meer dan duizend woorden. Ik vindt het geweldig om met docenten in de slag te gaan over hoe je deze media het best inzet, want alles hangt natuurlijk af van een goed discussie na de film."

hoe jezelf je beste tool bent

Deze workshop is in 2014 ontwikkeld tijdens een internationaal samenwerkingsproject over film en homofobie. Tijdens het project bleek dat er onder de deelnemers grote verschillen bestonden in hoe zij persoonlijk stonden ten opzichte van heteronormativiteit, welke doelen ze op basis daarvan nastreefden en hoe dit hun voorlichtingstrategieën beïnvloedde. Veel voorlichters en docenten in Nederland zijn zich ook niet volledig bewust van hun eigen impliciete oordelen en welke consequenties dat heeft op de kwaliteit van hun lessen. Deze workshop biedt een vrolijk en speels moment van bezinning en zelfreflectie. De workshop wordt begeleid door Karen Kraan, een zeer ervaren internationale trainer rond seksuele diversiteit en organisatieontwikkeling. Ze zegt: "Ik geloof echt dat je een betere professional wordt als je niet alleen kennis overdraagt over diversiteit, maar als je zelf ook ervaart hoe je zelf tegenover dingen staat. Je neemt jezelf zo mee. Eigenlijk ben jezelf de belangrijkste tool in het lesgeven. In deze workshop werken we aan hoe je jezelf nog beter als tool kunt inzetten."

Alle workshops biedt EduDivers ook los aan voor scholen en voorlichtingsgroepen. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met info@edudivers.nl.