MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

coc stelt 6 eisen aan onderwijsbeleid

14 januari 2017 - COC Nederland vraagt kamerleden om aanstaande donderdag zes eisen te stellen aan het onderwijsbeleid. Donderdag bespreekt de Tweede Kamer het inspectierapport over de invoering van de kerndoelen over seksuele diversiteit, en de brief van de minister met haar reactie daarop.

minister: het gaat prima

In haar brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het inspectierapport, schrijft de minister dat ze erg tevreden over dat bijna alle scholen zal aandacht besteden aan seksuele diversiteit. Ze gaat niet in op de kritiek van onder andere EduDivers of het aangevertje van de inspectie dat de kwaliteit van de voorlichting ruim onvoldoende is om het kerndoelen te bereiken, en dat er een nadere specificatie nodig is voor hoe het beter kan.

eisen aan de werkwijze van de inspectie

De regering kan de werkwijze van de (onafhankelijke) inspectie niet inhoudelijk aansturen, maar ze kan de inspectie wel opdrachten geven. Het COC constateert dat de inspectie scholen kan aanspreken met een "opdracht tot herstel", maar ook blijkt dat 14% van de scholen zich daar niets van aantrekt. Vervolgens treedt de inspectie niet op tegen deze scholen. Daarom zijn twee van de COC eisen gericht op de werkwijze van de inspectie: bevorder handhaving van de kerndoelen door de onderwijsinspectie, en laat de inspectie periodiek onderzoek doen.

lerarenopleidingen

Al in 2014 deed Stichting School en Veiligheid onderzoek naar integratie van sociale veiligheid inclusief seksuele diversiteit in pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen. Daaruit bleek dat sociale veiligheid in het algemeen slechts hap-snap aan de orde komt en dat seksuele diversiteit nauwelijks aan de orde is. De bespreking van het rapport met de directeuren van de opleidingen leverde wel op dat zij enigszins bereid waren om aandacht voor sociale veiligheid te stimuleren, maar het lijkt er niet op dat er in de afgelopen drie jaar enige winst is geboekt op het gebied van seksuele diversiteit. Het COC pleit er daarom voor dat de regering bevordering van LHBTI acceptatie verplicht stelt op de lerarenopleidingen. Hoe dit zou moeten gebeuren blijft onduidelijk: in het huidige bestel kan de regering aan de lerarenopleidingen niks opleggen, en de directeuren van de lerarenopleidingen - de enige plaats waar gezamenlijke afspraken worden gemaakt - hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij aan de afzonderlijke opleidingen niks willen opleggen.

verplichting in het mbo

Ondanks dat de directie mbo van het ministerie van OCW in de afgelopen jaren stevig heeft geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van gratis ondersteuning aan mbo opleidingen op het gebied van seksuele diversiteit door COC Nederland, Theater AanZ en EduDivers, blijft er nog veel te wensen over. De in dit project ontwikkelde methodiek slaat erg aan, maar bereikt slechts een fractie van de opleidingen. Het is nog steeds niet zo dat de andere opleidingen staan te springen om zo'n traject aan te gaan. Daarnaast blijkt uit de vorig jaar gepubliceerde veiligheidsmonitor in het mbo dat ruim 60% van de LHBTI studenten te maken krijgt met negatieve reacties. Daarmee is de groep LHBTI studenten het meest onveilig van alle groepen in het mbo. Verplichting om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het mbo zou moeten gebeuren via de kwalificatiedossiers, die per opleiding worden gemaakt op basis van adviezen van experts en na een onderhandeling tussen werkgevers en werknemers. In de kwalificatie dossiers staat op dit moment alleen vage opmerking dat "seksuele diversiteit en waardendilemma is". Dat dit zo beleefd wordt, is een duidelijke aanwijzing dat er een strakkere richtlijn moet komen. Het COC vindt deze vage opmerking niet een bewijs van, zoals de regering zegt, dat aandacht voor seksuele diversiteit verankerd is in de kwalificatiedossiers en eist dat dit wel gebeurt.

aandacht voor bti en bes

Tot slot blijkt uit allerlei onderzoek dat de voorlichting over seksuele diversiteit tot nu toe vooral nog bestaat uit aandacht voor homoseksualiteit en tot op zekere hoogte voor lesbische vrouwen. Aandacht voor biseksualiteit, transgender en intersekse komt nog nauwelijks voor. Het COC pleit voor een betere integratie van de BTI uit LHBTI.
Toen in 2012 de kerndoelen rond seksuele diversiteit werden vastgesteld, werd aangegeven dat binnen een bepaalde tijd deze doelen ook in Bonaire, St. Eustatius en Saba zouden gaan gelden. Na vijf jaar is dit echter nog niet gebeurd en de LHBTI organisaties op die eilanden maken zich daar zorgen over. De minister heeft in 2016 toegezegd dat zij met een besluit hierover zou komen, maar het is nog niet gebeurd.