MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

tweede kamer wil scholen straffen als ze niet voorlichten

16 april 2017 - De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen waarin ze de regering vraagt om scholen die nog geen voorlichting over seksuele diversiteit geven te straffen. Daarnaast is gevraagd om - naast het basis- en voortgezet onderwijs - ook voorlichting in het mbo verplicht te maken. EduDivers is niet blij met het idee van "straf".

straf voor geen voorlichting

SP kamerlid Van Dijk diende de motie in met steun van de hele Tweede kamer met uitzondering van de VVD, SGP en FvD. De "straf" zou een bestuurlijk ingrijpen of een financiële sanctie moeten zijn. Volgens de Onderwijsinspectie wordt op 20 procent van alle basis- en middelbare scholen nog geen voorlichting over seksuele diversiteit gegeven.
Peter Dankmeijer, directeur van EduDivers zegt hierover: "In 2012 gaf maar 20% van de scholen voorlichting, dus dat is enorm toegenomen. Maar ik maak me niet zo'n zorgen over die 20% die het nog niet doen."
"Ik maak me veel meer zorgen over het gebrek aan kwaliteit en effect van de voorlichting. Het grootste deel van de voorlichting bestaat uit één of anderhalf uur voorlichting door vrijwilligers of door een filmpje kijken. Maar het kerndoel vraagt om het bevorderen van respect voor seksuele diversiteit en dat lukt echt niet met zulke eenmalige en korte voorlichting. Ook de inspectie zegt dat er zo niks van het beoogde doel terecht komt."
"De Onderwijsinspectie voelt zich niet bij machte om meer te doen dan alleen te controleren of scholen iets oppervlakkigs doen. Ze vraagt in haar rapport de regering om te overwegen of er niet meer gedaan moet worden om het kerndoel effectief in te voeren. Maar de regering heeft platweg gezegd: nee hoor, dat vinden we niet nodig. Ik snap niet dat de politici niet daartegen te hoop lopen. Het focussen op die 20% die nu nog niets doet, maar binnen kort ook wel wat oppervlakkigs gaan doen, is echt verspilde tijd."

verplichting in het mbo

De Tweede Kamer wil ook dat voorlichting in het MBO verplicht wordt. daar zou het dan in de kwalificatiedossiers van diverse opleidingen opgenomen moeten worden, want in het MBO is er niet één centrale set kerndoelen. EduDivers, COC Nederland en Theater AanZ zijn al enige tijd in overleg met MBO's en de MBO-raad om dit te bewerkstelligen. De meeste docenten in het MBO zijn er niet tegen maar worstelen meer met de vraag hoe ze het moeten aanpakken. Volgens EduDivers moet de aandacht meer daar naar uit gaan.