MijnID

ERROR: EduDivers not found

lesgeven

ERROR: EduDivers not found

onderwijsbeleid

ERROR: EduDivers not found
volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

gale publiceert handreiking voor de onderwijsstrategie van lhbti-organisaties

17 mei 2017 - Ter gelegenheid van IDAHO publiceerde GALE vandaag de nieuwe internationale strategische handreiking voor lhbti-organisaties over hoe ze met voorlichting en onderwijs kunnen omgaan. De belangrijkste boodschap van bericht van de handreiking is dat lhbti-organisaties in hoofdzaak zouden moeten streven naar een samenwerking tussen henzelf, de overheid en het onderwijsveld zelf. Omdat landen en regio’s in hele verschillende omstandigheden verkeren, biedt de handreiking een ruwe situatieschets en suggesties voor ontkennende, ambigue en ondersteunende situaties.

ontkennende, ambigue en ondersteunende contexten

GALE maakt een onderscheid tussen ontkennende, ambigue en ondersteunende contexten. In een ontkennende context zijn lhbti-organisaties vaak geïsoleerd en kunnen ze geen toegang krijgen tot scholen. Voor deze situatie adviseert GALE dat lhbti-organisaties zich richten op het vertellen van verhalen, onderling en voorzichtig ook naar hetero’s. Dit versterkt de kracht van de lhbti-organisaties en biedt hen mogelijkheden om meer intensief te werken aan de empowerment van hun achterban. Maar de verhalen kunnen ze ook gebruiken als een eerste vorm van documentatie van mensenrechtenschendingen en voor informele voorlichting.

In een ambigue context ontwikkelen lhbti-organisaties vaak eigen interventies zoals meer voorlichtingscampagnes, gay prides, voorlichting door vrijwilligers en jongerenacties zoals GSA’s. GALE waarschuwt dat deze op zich logische stap na verloop van tijd een “niet-samenwerkingsval” kan veroorzaken, waarin de bescherming van eigen producten de mogelijkheden voor mainstreaming beginnen te blokkeren. Met mainstreaming bedoelen de integratie van aandacht voor seksuele diversiteit in reguliere educatieve routines zoals in leerplannen en lesboeken, leerlingenzorg en schoolbeleid. GALE adviseert hoe lhbti-organisaties in de ambigue fase hun eigen diensten zo kunnen aanpassen zodat ze de “niet-samenwerkingsval” vermijden en misschien alvast een eerst stap naar mainstreaming stimuleren.

In ondersteunende landen neemt de overheid het initiatief. Dat blijkt niet altijd makkelijk te zijn voor lhbti-organisaties Ze zijn immers al jaren gewend om zich activistisch te stellen en het voortouw in emancipatie te nemen. In de ondersteunende fase moeten zij een stap terug nemen om de overheid en de onderwijssector gelegenheid te geven "eigenaarschap" en leiderschap te nemen. GALE adviseert hoe lhbti-organisaties een dergelijke meer adviserende rol kunnen aannemen en hoe ze hun diensten hieraan kunnen aanpassen.

nederland: ondersteunend of ambigue?

Volgens de indeling van GALE wordt Nederland geclassificeerd als “ondersteunend” (supportive) land. Dat is omdat de rijksoverheid een expliciet en actief beleid heeft en de landelijke nadruk nu ligt op het betrekken van het onderwijsveld. Op lokaal niveau zien we echter vaak een nog meer ambigue fase. Typisch voor de ambigue situatie is dat de lhbti-organisaties niet echt streven naar integratie van seksuele diversiteit in het onderwijs, maar bij voorkeur hun eigen producten aanbieden. De lhbti-organisatie profileren zich op politieke druk en lobby, maar zijn (nog) niet echt een partner of ondersteuner van de overheid of mainstream organisaties. Door hun eigen producten te benadrukken, stappen ze vaak in de “niet-samenwerkingsval”: in theorie willen ze integratie van seksuele diversiteit in scholen wel bevorderen, maar in de praktijk gaat het financieren en promoten van hun eigen traditionele product voor. Daardoor blokkeren ze in feite de overgang naar de “ondersteunende” fase omdat ze de overheid en de scholen zelf het “eigenaarschap” en leiderschap van lhbti-emancipatie niet durven te gunnen.