MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

waar begin je? onderwijsalliantie identificeert 6 startpunten

10 oktober 2017 - Wanneer komt de aandacht voor seksuele diversiteit op een school goed van de grond? De Onderwijsalliantie* sprak hierover met leerlingen, leraren, uitgevers, schoolbegeleiders, aanbieders en voorlichters. Het boekje "Waar begin je?" neemt de lezer mee in deze gesprekken. De zoektocht eindigt bij zes punten die positief blijken te werken voor een veilig klimaat in po, vo en mbo.

een inkijkje

Het boekje "Waar begin je?" concentreert zich in de zoektocht naar goede voorbeelden vooral op het perspectief van leerlingen, leraren en schoolleiders. Wat ervaren ze, wat doen ze, wat zouden ze willen als het gaat over de zorg voor seksuele diversiteit op school? De gesprekken die de Onderwijsalliantie bijwoonde geven mooie inkijkjes in de praktijk. De quotes in het boekje halen de mensen waar het om gaat dichterbij. Dat geeft begrip en is verhelderend.

zes factoren die werken

Het boekje geeft ook een reflectie: hoe kun je deze opmerkingen zien in een breder kader? De zoektocht leidt uiteindelijk tot de ontdekking van zes ‘bevorderende factoren’. In alle gesprekken bleken zes elementen naar voren te komen die stimulerend werkten om de aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek te geven.

in november steun voor teams

Naar aanleiding van dit boekje kunnen lerarenteams meedenken over wat er in school en landelijk nu zou kunnen gebeuren. Zo’n bijeenkomst is meteen een mooi moment van intervisie voor het team. Stuur bij interesse een mail naar info@schoolenveiligheid.nl. De bijeenkomsten worden gepland in oktober en november 2017.

de onderwijsalliantie

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bestond in 2016/17 uit Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. De verhalen in dit boekje werden opgetekend tijdens gesprekken die vooral plaatsvonden in het voortgezet onderwijs. De uitkomsten zijn echter ook herkenbaar voor het po en mbo. Het resultaat van deze gesprekken werd neergelegd in het rapport Niet langer een Keuze, waarvan ‘Waar begin je?’ de verkorte publieksversie is.

bestellen

Zes aantrekkelijke illustraties geven deze zes ‘bevorderende factoren’ een duidelijke gezicht. In november publiceert School & Veiligheid een infographic-poster met deze zes illustraties als uitgangspunt. Het boekje (en later de poster) is gratis te bestellen bij School & Veiligheid.