nieuws

GALE publiceert overzicht van LHBT-onderwijs in Europa

24 december 2017 - Vandaag publiceert GALE het eerste volledige overzicht van hoe Europese landen het recht op onderwijs implementeren voor LHBTI (DESPOGI) leerlingen. Sommige van de Staten (15) werden beoordeeld als "ondersteunend", net zoveel als "ambigue" en iets meer (17) werden gescoord als "ontkennend". Peter Dankmeijer, auteur van het rapport en directeur van GALE merkt op: "Het is goed om te zien dat in een aantal landen flinke vooruitgang wordt geboekt. Maar het rapport laat ook nog heel wat zien te gebeuren. Ook in Nederland."

Overzicht

Het rapport telt maar liefst 412 pagina's. Gegevens, meningen en feedback over het rapport werden geleverd door meer dan 300 lokale respondenten. De nieuwe Europese "kaart" laat zien hoe Europa lijkt te zijn verdeeld in drie "stroken", een groep van ondersteunende landen in het Westen, een reeks ambigue landen in het midden en een groep van landen in het Oosten die ontkennend is. Dankmeijer zegt: "Er is een veel bredere terugslag in democratische waarden en tolerante attitudes in een aantal Oost-Europese landen. Ontwikkelingen in het onderwijs staan niet los van de algemene sociale en politieke ontwikkelingen. Sommige autoriteiten voeden gevoelens van angst en haat in de bevolking. Ze beperken de informatie die leerlingen krijgen met censuurwetten. Dit gebeurt nu zelfs al binnen de Europese Unie. Die beweging lijkt op te rukken vanuit Rusland naar het Westen. Alle progressieve landen en ook de Europese Unie en de Raad van Europa zullen de handen ineen moeten slaan om deze golf van intolerantie te stoppen. Het is niet alleen een bedreiging voor LHBTI leerlingen maar voor alle democratische waarden."

Nederland

Nederland scoort hoog en staat met een score van 95% op de tweede plaats, net onder Ierland. Dankmeijer: "Nederland heeft in 2017 een welverdiende tweede plaats. Ondanks dat het laten inzinken van LHBTI emancipatie in scholen hier iet meevalt, heeft de regering daar veel aan gedaan in de afgelopen 20 jaar. Ik hoop dat dit zo blijft, maar ik zie wel donkere wolken samenpakken aan de horizon. De enige specifieke LHBTI subsidie die landelijk nog beschikbaar is gesteld is exploitatiesubsidie voor het landelijk COC, en financiële ondersteuning voor mainstreaming in het onderwijs (de onderwijsalliantie) is gestopt. Een organisatie als EduDivers die zich helemaal richt op structurele integratie van seksuele diversiteit in het onderwijssysteem heeft daardoor in 2018 geen budget meer en zal misschien moeten stoppen. Beleidsmatig wordt er onder leiding van de sectorraden nog onderhandeld over een nieuwe landelijke strategie rond sociale veiligheid, maar de LHBTI beweging zit daar niet eens aan tafel en ik hou mijn hart vast; aandacht voor seksuele diversiteit staat weer eens zeer laag op de agenda, ondanks alle zelfmoorden en de meer dan 65 onderzoeken die al sinds de jaren '80 aantonen dat LHBTI leerlingen echt een prioriteitsgroep moet zijn. Ik hoop dan ook dat we bij de herziening van het rapport in 2018 Nederland nog steeds zo hoog kunnen scoren, maar ik vrees dat dit met de huidige koers niet zal lukken."

Uitdagingen

Het kostte een jaar om het rapport te ontwikkelen. In 2012 ontwikkelde GALE een monitoringmethode, de GALE Checklist, die is gebaseerd op de internationale consensus over hoe het recht op onderwijs moet worden geïmplementeerd. Honderden respondenten vulden de checklist in tussen 2012 en 2017. GALE verzamelde aanvullende statistische en politieke documentatie en de beoordelingen van de respondenten en maakte op basis van al deze gegevens concept landenrapporten. Die werden vervolgens weer becommentarieerd door lokale experts. Het eindrapport is gebaseerd op al deze opmerkingen. "Voor GALE is het belangrijk dat de rapporten beginnen en eindigen bij de lokale activisten en experts", zegt Dankmeijer. "GALE is er om de lokale belanghebbenden te helpen hun situatie op een meer strategische manier te bekijken. En uiteindelijk zullen zij er wat mee moeten doen.

Update

De versie van 2017 van het rapport is een voorpublicatie van het GALE Wereldrapport, dat in 2018 zal verschijnen. In januari is er een conferentie van Europese regeringsvertegenwoordigers over LHBTI in het onderwijs. GALE vond het belangrijk om het rapport voor die conferentie uit te brengen. Als het Wereldrapport wordt gepubliceerd, worden ook de Europese landen bijgewerkt. GALE staat open voor feedback over het Europese rapport, voor feedback over landenrapporten en voor of nieuwe beoordelingen.

Het volledige rapport kan worden gedownload van de GALE-publicatiepagina