MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

europees project start om scholen te certificeren voor goed anti-pestbeleid

22 januari 2018 - Deze maand is een internationaal samenwerkingsverband gestart met een Europees project voor de ontwikkeling van een Europese certificering van middelbare scholen op het gebeid van pesten. Het doel is om een procedure te ontwikkelen en instrumenten die scholen kunnen gebruiken om na te denken over de kwaliteit van hun anti-pestbeleid en die te verbeteren. Het project wil ook discussie starten over de mogelijkheid om nationale en Europese kwaliteitsrichtlijnen op te stellen voor schoolbeleid tegen pesten op scholen.

instrumenten en feedbackcommissies

Het project ontwikkelt vier instrumenten vier die scholen zullen helpen met het maken van een hoge kwaliteit zelfreflectie: een beschrijving van de procedure, enquêtes voor studenten en docenten, training en onderzoek door studenten en docenten en een toolkit met suggesties voor follow-up van de reflectie met interventies waarvan we weten dat ze effectief zijn.
In elk land en op Europees niveau zal een feedbackcommissie worden gevormd om feedback van deskundigen over de conceptinstrumenten te organiseren. De experts zullen worden gevraagd om commentaar bij eerste ontwerpen van de instrumenten en op de semidefinitieve instrumenten nadat deze op scholen zijn getest. De instrumenten zijn klaar tegen het einde van 2019.

partnerschap

De "Anti Bullying Certification" project heeft partners uit vijf landen: Griekenland (Smile of the Child), Italië (Fondazione Hallgarten Franchetti - Villa Montesca en CESIE), Nederland (GALE - The Global Alliance for LGBT Education), Spanje (Asociación Cívica de Comunicación y Educación “Sophia” - ACCESO) en Engeland (Merseyside Expanding Horizons). GALE is de leidende partner. Als u geïnteresseerd bent om een functie aan te vragen in de nationale of de Europese feedbackcommissie, neem dan contact op met info@gale.info.