nieuws

tips voor de week van de lentekriebels

19 maart 2018 - Deze week is het de Week van de Lentekriebels. In deze week worden basisscholen aangemoedigd seksuele vorming te geven. EduDivers heeft een serie suggesties voor Leidse basisscholen ontwikkeld. De handreiking geeft 8 werkvormen: 2 voor de onderbouw, 2 voor de middenbouw en 4 voor de bovenbouw. Volstrekt nieuw is dat EduDivers voor de bovenbouw ook lessen ontwikkelde over biseksualiteit en over kinderen met een intersekse conditie. Zulke werkvormen bestonden nog nergens ter wereld voor het basisonderwijs.

nieuw: biseksualiteit en intersekse

Bij het maken van de tips kon EduDivers deels gebruik maken van bestaand materiaal, waaronder door EduDivers zelf ontwikkeld materiaal. Maar lessen over biseksualiteit over biseksualiteit en interseke conditie zaten niet in het uitgebreide EduDivers archief, noch in de nog meer uitgebreide internationale GALE database. Ook kon EduDivers via een internet search geen werkvormen vinden op basisschool niveau. Het beschikbare materiaal is soms nog geschikt voor voortgezet onderwijs, maar meestal voor universitair niveau bedoeld.
Daarom ontwikkelde EduDivers zelf materiaal voor de bovenbouw. De les over biseksualiteit is geïnspireerd op een Braziliaanse lesvideo waar GALE jaren geleden aan meewerkte en is vereenvoudigd voor gebruik in basisscholen. De les over interseksualiteit is geheel nieuw.

doorlopende leerlijn nodig

De meeste basisscholen besteden geen aandacht aan seksuele diversiteit, omdat ze - naar eigen zeggen - vinden dat "sociaal-emotionele vorming voor iedereen geldt en dus ook voor homo's". Extra of specifieke aandacht zou dus, ondanks de kerndoelen, niet nodig zijn. Maar als scholen wel iets doen, blijft het vaak beperkt tot één les in de bovenbouw.
EduDivers hamert op het invoeren van een doorlopende leerlijn. De maatschappij voedt jongeren immers nog steeds op met het standaardmodel dat jongens op meisjes verliefd worden en vice versa. Zelf in een "progressief" pakket als "Kriebels in je buik" wordt homoseksualiteit voorgesteld als een uitzondering, ingewikkeld en moeilijk.
"Dit soort normen en eenzijdige voorstellingen van zaken kan je alleen bijstellen door systematisch, vanaf groep 1 tot en met de overstap naar het voortgezet onderwijs, corrigerende aandacht te geven aan gender, seksualiteit en seksuele diversiteit", zegt Peter Dankmeijer van EduDivers, die inmiddels jaren ervaring heeft met het begeleiden van basisscholen. "In eerste instantie denken scholen vaak dat het erg ingewikkeld is, of in hoge mate activistisch, maar als je eenmaal het gesprek op gang hebt over hoe heteronormativiteit al onze levens negatief beïnvloedt, en je laat zien hoe die lessen en concreet uit kunnen zien, dan begint men het interessant te vinden en beseft men dat het hier echt gaat over een belangrijke voorbereiding op de maatschappijn en om essentiële persoonlijkheidsvorming."