nieuws

dringend school gezocht voor onderzoek naar lessen sociale vaardigheden

28 november 2018 - De internationale partner van EduDivers, GALE, zoekt dringend een middelbare school die mee wil werken aan een onderzoek naar welke soort lessen prosociaal gedrag bevorderen. Het onderzoek bestaat uit een korte enquête naar hoe leerlingen zouden omgaan met 11 sociale dilemma’s, een aantal gesprekken met leerlingen, docenten en eventueel ouders, en het uitproberen van enkele lessen die gebaseerd zijn op de aanbevelingen uit de enquête. Een financiële bijdrage voor de school is bespreekbaar.

onderzoek

In het "ALICE" project is een vragenlijstje ontwikkeld met 11 alledaagse scenario's waarbij de leerlingen steeds moeten reageren op 10 stellingen over hoe ze met de situatie zouden omgaan. Op basis daarvan maakt de Universiteit van Florence een analyse van hoe de leerlingen scoren op drie typen waaruit we denken dat prosociaal gedrag bestaat: praktisch helpen, dingen delen, troosten/meevoelen.
Met het verslag worden gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten, en mogelijk ouders en buurtorganisaties om te bekijken hoe de ontbrekende motivaties en vaardigheden kunnen worden verbeterd.

actie in de school

Van de belangstellende school wordt gevraagd de leerlingen de vragenlijst te laten invullen en een kort nagesprek te hebben over wat leerlingen denken wat sociaal gedrag is. Dit gesprek kan worden begeleid door GALE. Daarna doen we een presentatie van de resultaten aan docenten en indien mogelijk aan ouders en relevante organisaties in de omgeving van de school. Tijdens die presentaties discussiëren we ook wat de deelnemers denken dat zou helpen om sociaal gedrag verder te verbeteren.
Het project ontwikkelt ook werkvormen die aansluiten op de aanbevelingen uit het onderzoekje en in lessen gebruikt kunnen worden. Dit kunnen docenten zelf doen of het laten doen door GALE.
Daarnaast is er in de zomer van 2019 een internationale summerschool in Italië van enkele dagen, waar eventueel 1 of 2 docenten mee naar toe mogen op kosten van het project.

urgentie

Het project is later dan verwacht toegekend door de Italiaanse regering. Daardoor is de planning in de knel gekomen. De meeste scholen hebben immers hun tijd allang ingedeeld. Toch moet het project uitgevoerd worden voor juni 2019. Idealiter wordt de enquête nog begin december ingevuld. De rest van de activiteiten zouden vooral tussen januari en april plaatsvinden.
Om scholen extra aan te moedigen, is GALE bereid om scholen een financiële bijdrage te geven voor de moeite. Het zou jammer zijn als we dit project in Nederland niet kunnen uitvoeren.
Heeft u belangstelling? Mail dan snel naar p.dankmeijer@gale.info of bel 06 53 862 958.

Meer over het project: https://www.gale.info/en/projects/alice-project
Wilt u op de hoogte blijven van het ALICE-project? Registreer voor LGBT-Education, de externe nieuwsbrief van GALE of voor de specifieke [ALICE Newsletter|https://www.gale.info/en/news/subscribe-to-alice-new