MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

18 mei: willen we een lhbti-veilige scholen label?

5 mei 2018 - Op 18 mei organiseren GALE en EduDivers een korte discussie over of het nodig is in Nederland een kwaliteitslabel in te voeren voor LHBTI-vriendelijke scholen. Nu volgens de Onderwijsinspectie de kerndoelen niet voldoende blijken om scholen LHBTI-vriendelijk te maken, is GALE een Europees project gestart om een certificering voor scholen te ontwikkelen. De discussie gaat of een “veiligheidslabel” een middels is om scholen verder te helpen. De discussie duurt een uur, is gratis toegankelijk en voor mensen van buiten Amsterdam worden reiskosten vergoed.

verplichting werkt niet goed genoeg

De Nederlandse regering heeft in 2012 een verplichting ingevoerd voor voorlichting over seksuele diversiteit in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Onlangs werd bekend dat minister dit ook wil doen voor het mbo. De verplichting werkt echter niet goed. De meeste scholen beperken zich tot een enkele voorlichting door vrijwilligers. Het doel om “respect voor seksuele diversiteit” te bevorderen, wordt volgens de Onderwijsinspectie daardoor niet gehaald. Daarbij blijkt uit onderzoek dat alleen “voorlichting” beperkte effecten heeft. Het maken van afspraken over gedrag en het organiseren van vriendelijke klassen blijken veel meer effect hebben. Om deze valkuilen in het Nederlandse beleid te dichten, nemen EduDivers en GALE samen met organisaties uit andere Europese landen en het Europese Antipest Netwerk (EAN) het initiatief om in de komende jaar een Europese Antipest Certificering te ontwikkelen. EduDivers maakt daar ook een LHBTI-specifieke versie van.

de discussie

Het gaat om kleinschalige discussie tussen maximal 30 deelnemers. Het gesprek is op vrijdag 18 mei in bij Spaces, Vijzelstraat 68-72, meeting room 10. Het gesprek duurt van 4 tot 5 uur, met een borrel na. Discussieleider Irene Hemelaar ondervraagt een klein panel met deskundigen over hun mening. Daarna gaan we met de zaal in discussie over de zinvolheid van een label en aan welke eisen zo’n label moet voldoen. Mensen die in de komende 1,5 jaar betrokken willen blijven bij de discussie over de certificering van scholen, kunnen zich aanmelden voor een discussie-mailinglijst

aanmelding

Reiskosten voor deelnemers buiten Amsterdam kunnen vergoed worden. We stellen het op prijs als u zich aanmeldt via https://www.edudivers.nl/18mei.
Het panel vindt plaats binnen het kader van een uitwisseling van het HOMBAT-project (EU Rights, Education & Citizenship program), waarbij trainers uit Griekenland, Cyprus en Litouwen door GALE/EduDivers getraind worden in het ontwikkelen van docententraining over seksuele diversiteit, en het maakt ook deel uit van het Anti-Bullying Certification project (Erasmus+)

Download de uitnodiging

Download the invitation in English