MijnID

lesgeven

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

start try-outs voor antipest-certificeringsmethode

22 maart 2019 - Vandaag beginnen try-outs op 8 middelbare scholen in 5 Europese landen om een methode te testen om de kwaliteit van het anti-pestbeleid van een school te certificeren. De anti-pestcertificeringsmethode is een initiatief van het Europese Antibullying Netwerk en wordt momenteel met Erasmus+ financiering ontwikkeld.
(Foto: leerlingen bespreken in Liverpool de manier waarop studenten en docenten kunnen samenwerken bij het beoordelen van hun school)

de methode

De certificeringsmethode is gericht op het verkennen van het huidige schoolbeleid en het bekijken hoe deze kan worden verbeterd. De certificering is een participatief proces. Enquêtes worden ingevuld door studenten en docenten, in workshops doen leerlingen en docenten doen hun eigen interactieve beoordeling en geven aanbevelingen aan het management, het management maakt een laatste analyse en vervolgens beslist een begeleidingscommissie welke methoden worden gekozen om de anti-peststrategie te verbeteren.

try-outs

Het partnerschap werkte een jaar lang aan de conceptproducten en werkten deze bij met feedback van 30 studenten en 20 leraren van de 8 deelnemende scholen uit 5 landen. In de eerste week van maart hadden de leerlingen en de leraren hun laatste commentaar over de conceptproducten tijdens een bijeenkomst in Liverpool. Ze bespraken hoe leerlingen, leerkrachten en schoolleiders kunnen samenwerken om een schoolbeleid te ontwikkelen dat draagvlak heeft van de hele schoolbevolking.
In april en mei zullen de scholen de methode uitproberen. De producten zullen in juni worden geëvalueerd door de gebruikers en door nationale comités van deskundigen en autoriteiten.

presentatie

De methode zal in november 2019 worden gepubliceerd en worden gepresenteerd tijdens de EAN-conferentie, die op 28 of 29 november in Brussel plaatsvindt. Het is gratis voor gebruik door elke school, maar EAN biedt na het project ook professionele consultancy en een onafhankelijke audit.
Het Anti Bullying Certification-partnerschap heeft partners uit 5 landen: Griekenland (Smile of the Child), Italië (Villa Montesca en CESIE), Nederland (GALE), Spanje (ACCESO) en het VK (Merseyside Expanding Horizons). GALE is de leidende partner. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen in de Nederlandse feedbackcommissie, neem dan contact op met info@gale.info.
Meer informatie over het project is te vinden op: https://www.gale.info/en/projects/abc-project.