MijnID

lesgeven

onderwijsbeleid

volg ons op twitter
volg ons op twitter

nieuws

defensieve “freeze” reactie helpt om beter voor te lichten

15 augustus 2019 - Iemand die aanvankelijk in een bedreigende situatie 'bevriest', kan vervolgens sneller schieten. Dit is het resultaat van onderzoek onder kandidaat-politieagenten die vervolgens tijdens de tests sneller en nauwkeuriger schoten. Het onderzoek, uitgevoerd door hersenwetenschappers van de Radboud Universiteit, werd in maart gepubliceerd in Scientific Reports. Deze bevinding ondersteunt de techniek waarmee EduDivers leraren en LHBTI-voorlichters leert om te reageren op felle homofobie en transfobie.

bevriezen, vechten of vluchten

Politieagenten moeten vaak beslissingen nemen onder acute dreiging, wat hun prestaties nadelig kan beïnvloeden. Om in de praktijk te beslissen of hij of zij fotografeert, moet een agent op de juiste manier kunnen schakelen tussen de situatie nauwlettend in de gaten houden en onmiddellijk actie ondernemen. Zoals alle mensen, wanneer politieagenten geconfronteerd worden met een mogelijke dreiging, ervaren ze een "vecht- of vlucht" -impuls, die vast zit in onze lagere hersenen. Gewoonlijk begint een dergelijke impuls met een 'bevriezing' waarbij het lichaam gespannen wordt en verstijft.

het bevriezingsexperiment

Hersenwetenschappers van het Donders Institute van de Radboud Universiteit (Nederland) hebben onderzocht hoe mensen besluiten te schieten, waarbij ze kijken naar defensieve verstijving en vechtreacties in de MRI-scanner. In twee onafhankelijke MRI-onderzoeken, onder burgers en kandidaat-politieagenten, toonden ze aan dat verstijvinggerelateerde activeringen in de hersenen een voorspellende factor waren voor sneller en nauwkeuriger fotograferen achteraf.
Verstijving werd in kaart gebracht door hartslagvertraging, immobiliteit van het lichaam en hersenactivatie in het zogenaamde periaqueductale grijs, een gebied in de middenhersenen waar pijn en defensief gedrag worden aangepakt. De overstap naar actief fotograferen ging gepaard met een snelle toename van de hartslag en activering in de prefrontale cortex, een hersengebied geassocieerd met perceptie van opvallende visuele stimuli en uitdrukking van angst. Deze resultaten bieden het eerste bewijs dat defensieve reacties zoals verstijving een ondersteunende rol kunnen spelen bij de besluitvorming over actie.

edueivers voorlichtingstraing

In EduDivers-trainingen leren deelnemers te heteronormativiteit te herkennen en te zien hoe LHBT-fobie een "vecht- of vlucht" -reactie creëert bij zowel leerlingen als docenten. Indien niet aangevinkt, kan deze negatieve impuls een stabielere negatieve houding worden, die op zijn beurt kan leiden tot negatief gedrag. Wat op zijn beurt weer negatieve emoties creëert. EduDivers stelt vol dat de negatieve impuls het meest elementaire element in deze vicieuze cirkel is en dat de cyclus moet worden verbroken door op elke schakel in de cyclus in te werken. Omdat de woede en angstemoties (vecht- of vluchtimpuls) aan de basis liggen van alle volgende fasen, is het absoluut noodzakelijk dat leraren en voorlichters zelf leren omgaan met deze emoties en fobische mensen ook leren hoe ze ermee moeten omgaan.
Deelnemers aan GALE-trainingen leren vecht- of vluchtimpulsen herkennen en deze in zichzelf overwinnen voordat reageren op fobische opmerkingen. De volgende stap is om studenten te helpen hun eigen discriminerende impulsen te overwinnen. Pas nadat studenten uit hun negatieve emoties zijn gecoacht, wordt een juiste dialoog over waarden en normen mogelijk. Het onderzoek naar "bevriezen" -antwoorden toont aan dat de theorie achter de GALE-trainingen goed is.

Bron: Radbout University Recharge